Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tin tức - Sự kiện-Tin tức - Sự kiện chung

Thông báo về việc tổ chức học kỳ hè năm học 2011 – 2012
(15/05/2012)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

PHÒNG ĐÀO TẠO

 
 

 

 

Số .……/ĐT- ĐHLĐXH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 


Hà nội, ngày 11 tháng  5  năm 2012

THÔNG BÁO

(V/v tổ chức học kỳ hè năm học 2011 – 2012)

 

Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch tổ chức học kỳ hè năm học 2011 – 2012 cho sinh viên các khoá như sau:

1. Thời gian đăng ký và nộp học phí:

- Từ ngày 21/5/2012 đến hết ngày 15/6/2012.

- Đối với các sinh viên được phiên chế ở các lớp đang còn học tại trường sẽ đăng ký với lớp trưởng và nộp học phí tại phòng Kế toán – Tài vụ.

- Đối với các trường hợp còn lại đăng ký tại phòng Đào tạo và nộp học phí tại phòng Kế toán – Tài vụ.

(Phòng Đào tạo chỉ lên danh sách sinh viên đăng ký học kỳ hè khi sinh viên viên đã nộp đầy đủ học phí).

2. Thời gian học và thi:

- Thời gian học bắt đầu từ ngày 10/7/2012 đến ngày 31/7/2012.

- Thời gian thi: Từ ngày 01/8/2012 đến 10/8/2012.

3. Thời khoá biểu:

Xem tại địa chỉ  http://www.ulsa.edu.vn/, Bảng thông báo trường từ ngày 25 tháng 6 năm 2012.

Từ năm học 2012 – 2013 trở đi, nhà trường sẽ chỉ tổ chức học lại vào kỳ hè, không tổ chức bất kỳ lớp học riêng nào khác. Vì vậy, sinh viên còn nợ các môn học chủ động bố trí thời gian đăng ký tham gia học.                                                                                   

Nơi nhận:

- Các lớp SV

- Các khoa và BM

- Trang tin trường

- Cô Thuận HP (để b/c)

- Lưu P. Đào tạo.

K.T TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

Lục Mạnh Hiển

 

 

Tin khác

Số người truy cập: 28327116

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.