Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025
Sơ đồ đến địa điểm thi, SĐ bố trí phòng thi ĐH, CĐ năm 2014 Trường Đại học Lao động - Xã hội
(27/06/2014)

Xem, download dưới đây:

1. Địa điểm 43 Trần Duy Hưng:  Sododuongdi

     Sơ đồ mặt bằng:

         Tổng thể đợt 1: SodoTTdot1

              - Sơ đồ điểm thi số 1: Sodo1

               - Sơ đồ điểm thi số 2: Sodo2

              - Sơ đồ điểm thi số 3: Sodo3

         Tổng thể đợt 2: SodoTTdot2

              - Sơ đồ điểm thi số 1: Sodo1

              - Sơ đồ điểm thi số 2: Sodo2

              - Sơ đồ điểm thi số 3: Sodo3

2. Địa điểm Tây Mỗ: DiaDiem_TayMo.doc

  -  Đợt 1:     

                + Sơ đồ tổng thể điểm thi số 1 : TayMo_HD1.doc            

                + Sơ đồ tổng thể điểm thi số 2: TayMo_HD2.doc

                + Sơ đồ chi tiết điểm thi số 1: TayMo_CT1

                + Sơ đồ chi tiết điểm thi số 2: TayMo_CT2

  - Đợt 2:

               + Sơ đồ tổng thể điểm thi số 1: TM_SDTT1

                + Sơ đồ chi tiết điểm thi số 1: TM_Chitiet1

                + Sơ đồ chi tiết điểm thi số 2: TM_Chitiet2

 

 

3. Địa điểm Thái Thịnh: DiaDiem_ThaiThinh.doc

     - Đợt 1:

           + Sơ đồ mặt bằng: MatBang_thaiThinh.xls

      - Đợt 2: 

           + Sơ đồ mặt bằng chi tiết: ThaiThinh_SCMBCT_2

Tin khác

Số người truy cập: 28351004

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.