Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tài nguyên-Tài nguyên nghiên cứu

Các số của Tạp chí Nguồn nhân lực và An sinh xã hội đã phát hành
(29/06/2022)

 

           CÁC SỐ TẠP CHÍ ĐÃ PHÁT HÀNH

Tạp chí Nguồn nhân lực và An sinh xã hội số 1, tháng 12/2021

Tạp chí Nguồn nhân lực và An sinh xã hội số 2, tháng 1/2022

Tạp chí Nguồn nhân lực và An sinh xã hội số 3, tháng 2/2022

Tạp chí Nguồn nhân lực và An sinh xã hội số 4, tháng 3/2022

Tạp chí Nguồn nhân lực và An sinh xã hội số 5, tháng 4/2022

Tạp chí Nguồn nhân lực và An sinh xã hội số 6, tháng 5/2022

Tạp chí Nguồn nhân lực và An sinh xã hội số 7, tháng 6/2022

Tạp chí Nguồn nhân lực và An sinh xã hội số 8, tháng 7/2022

Tạp chí Nguồn nhân lực và An sinh xã hội số 9, tháng 8/2022

Tạp chí Nguồn nhân lực và An sinh xã hội số 10, tháng 9/2022

Tạp chí Nguồn nhân lực và An sinh xã hội số 11, tháng 10/2022

Tạp chí Nguồn nhân lực và An sinh xã hội số 12, tháng 11/2022

Tạp chí Nguồn nhân lực và An sinh xã hội số 13, tháng 12/2022

Tạp chí Nguồn nhân lực và An sinh xã hội số 14, tháng 01/2023

Tạp chí Nguồn nhân lực và An sinh xã hội số 15, tháng 02/2023

Tạp chí Nguồn nhân lực và An sinh xã hội số 16, tháng 03/2023

Tạp chí Nguồn nhân lực và An sinh xã hội số 17, tháng 04/2023

Tạp chí Nguồn nhân lực và An sinh xã hội số 18, tháng 05/2023

Tạp chí Nguồn nhân lực và An sinh xã hội số 19, tháng 06/2023

Tạp chí Nguồn nhân lực và An sinh xã hội số 20, tháng 07/2023

Tạp chí Nguồn nhân lực và An sinh xã hội số 21, tháng 08/2023

Tạp chí Nguồn nhân lực và An sinh xã hội số 22, tháng 09/2023

Tạp chí Nguồn nhân lực và An sinh xã hội số 23, tháng 10/2023

Tạp chí Nguồn nhân lực và An sinh xã hội số 24, tháng 11/2023

Tạp chí Nguồn nhân lực và An sinh xã hội số 25, tháng 12/2023

Tạp chí Nguồn nhân lực và An sinh xã hội số 26, tháng 01/2024

Tạp chí Nguồn nhân lực và An sinh xã hội số 27, tháng 02/2024

Tạp chí Nguồn nhân lực và An sinh xã hội số 28, tháng 03/2024

Tạp chí Nguồn nhân lực và An sinh xã hội số 29, tháng 04/2024

 

Tin khác

Số người truy cập: 27844340

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.