Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tài nguyên-Tài nguyên nghiên cứu

Ban biên tập Tạp chí Nguồn nhân lực và An sinh xã hội
(29/06/2022)
BAN BIÊN TẬP
              1.     Chức năng, nhiệm vụ
Ban biên tập gồm: Tổng biên tập (trưởng ban), Phó tổng biên tập (phó trưởng ban), các biên tập viên, danh sách do Tổng biên tập đề xuất, Hiệu trưởng quyết định, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban biên tập do Tổng biên tập quyết định. Ban biên tập có chức năng, nhiệm vụ sau:
- Lập kế hoạch hoạt động, đề xuất nội dung và hình thức các kỳ Tạp chí;
- Giúp Tổng biên tập sơ loại các bài báo và giới thiệu chọn người phản biện phù hợp cho từng bài báo;
- Tổ chức biên tập bài báo (cả nội dung và hình thức) và quyết định các bài báo sẽ được đăng trong từng số phù hợp của Tạp chí;
- Xem xét, bổ sung và có ý kiến về nội dung của bài báo với tác giả.
- Rà soát các lỗi về nội dung, hình thức trước khi Tổng biên tập duyệt xuất bản và phát hành.
 
2. Danh sách Ban biên tập
 
STT
Họ và tên, học hàm, học vị
Chức vụ, đơn vị công tác
Vị trí trong Ban biên tập
1
PGS.TS. Lê Thanh Hà
Chủ tịch Hội đồng trường, Trường đại học Lao động – Xã hội
Trưởng ban (CV khoa học)
2
TS. Doãn Thị Mai Hương
Phó Hiệu trưởng Trường đại học Lao động – Xã hội
Phó trưởng ban (CV khoa học)
3
TS. Đỗ Thị Tươi
Trưởng khoa Quản lý nguồn nhân lực, Trường đại học Lao động – Xã hội
Thành viên
4
TS. Nguyễn Trung Hải (79)
Phó Trưởng khoa Công tác xã hội, Trường đại học Lao động – Xã hội
Thành viên
5
TS. Nguyễn Xuân Hướng
Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường đại học Lao động – Xã hội
Thành viên (CV khoa học)
 

 

Tin khác

Số người truy cập: 27956757

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.