Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thông tin tuyển sinh-ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

Thông báo nghỉ học
(21/11/2013)

 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

 Số: 162 /ĐHLĐXH - ĐT

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            

                 Hà Nội, ngày  18  tháng 11 năm 2013

 

 

 

  THÔNG BÁO

 

Về việc nghỉ học ngày Nhà giáo Việt Nam

 

 

 

 

 

 

Kính gửi:   - Các đơn vị trong trường;

- Cơ sở Sơn Tây;

         - Các lớp học trong toàn trường.

 

        Thực hiện sự của chỉ đạo của Ban Giám Hiệu Nhà trường về việc tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2013, phòng Đào tạo thông báo lịch nghỉ học của các lớp cụ thể như sau:
        + Ngày 20/11/2013 (Thứ 4) các lớp trong toàn trường nghỉ học.

        + Lịch học bù phòng Đào tạo sẽ thông báo cụ thể sau.

        Đề nghị các đơn vị thông báo đến cán bộ, giảng viên thực hiện theo nội dung trên.

 

Nơi gửi:

- Như kính gửi.

- Lưu phòng ĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Thị Giáng Hương

 

 

 

 

 

 

Tin khác

Số người truy cập: 28724397

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.