Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thông tin tuyển sinh-ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

Lịch giảng dạy - học tập các môn học bổ sung cho thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh liên thông năm 2012
(04/07/2012)

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BÌNH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

 

Số: 174 /LH-ĐHLĐXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  02  tháng   7  năm 2012

LỊCH GIẢNG DẠY - HỌC TẬP CÁC MÔN HỌC BỔ SUNG

CHO THÍ SINH THAM DỰ KỲ THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NĂM 2012

 

Hệ

Môn học

Số tiết

Phòng học

Thời gian

Đơn vị giảng dạy

Ghi chú

Liên thông CĐ - ĐH Ngành Quản trị nhân lực

Quản trị nhân lực

60

B301

Học từ 06/7 đến 11/7/2012

Khoa Quản lý lao động

 

Tiền lương

60

Học từ 12/7 đến 17/7/2012

 

Tổ chức lao động

45

Học từ 18/7 đến 22/7/2012

 

Định mức lao động

45

Học từ 23/7 đến 27/7/2012

 

Kế hoạch nhân lực

45

Học từ 28/7 đến 01/8/2012

 

Thị trường lao động

45

Học từ 02/8 đến 06/8/2012

 

Bảo hộ lao động

45

Học từ 07/8 đến 11/8/2012

 

Liên thông CĐ - ĐH Ngành Kế toán

Tài chính - tiền tệ

60

B302

Học từ 06/7 đến 11/7/2012

Khoa Kế toán

 

Nguyên lý kế toán

60

Học từ 12/7 đến 17/7/2012

 

Kế toán tài chính I

60

Học từ 18/7 đến 23/7/2012

 

Kế toán quản trị

45

Học từ 24/7 đến 28/7/2012

 

Kế toán thuế

45

Học từ 29/7 đến 02/8/2012

 

Kế toán HCSN

45

Học từ 03/8 đến 07/8/2012

 

Liên thông CĐ - ĐH Ngành Công tác xã hội

Nhập môn CTXH

30

B401

Học từ 06/7 đến 08/7/2012

Khoa Công tác xã hội

 

CTXH cá nhân

30

Học từ 09/7 đến 11/7/2012

 

CTXH nhóm

30

Học từ 12/7 đến 14/7/2012

 

Phát triển cộng đồng

30

Học từ 15/7 đến 17/7/2012

 

An sinh XH I

45

Học từ 18/7 đến 22/7/2012

 

An sinh XH II

45

Học từ 23/7 đến 27/7/2012

 

An sinh XH III

60

Học từ 28/7 đến 02/8/2012

 

Tham vấn và TH tham vấn

45

Học từ 03/8 đến 07/8/2012

 

Quản trị CTXH

30

Học từ 08/8 đến 10/8/2012

 

Liên thông CĐ - ĐH Ngành Bảo hiểm

Bảo hiểm xã hội

75

B402

Học từ 06/7 đến 13/7/2012

Khoa Bảo hiểm

 

Bảo hiểm thương mại

60

Học từ 14/7 đến 19/7/2012

 

Quản trị bảo hiểm

45

Học từ 20/7 đến 24/7/2012

 

Quản trị kinh doanh BH

60

Học từ 25/7 đến 30/7/2012

 

Tài chính BH

60

Học từ 31/7 đến 05/8/2012

 

Liên thông TC - CĐ Ngành Kế toán

Tài chính - tiền tệ

45

B403

Học từ 06/7 đến 09/7/2012

Khoa Kế toán

 

Nguyên lý kế toán

60

Học từ 10/7 đến 15/7/2012

 

Kế toán tài chính I

60

Học từ 16/7 đến 21/7/2012

 

Kế toán quản trị

45

Học từ 22/7 đến 26/7/2012

 

Kế toán thuế

45

Học từ 27/7 đến 31/7/2012

 

 

                        Ghi chỳ:    - Mỗi buổi học 05 tiết: buổi Sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi Chiều từ 13h30 đến 17h00.

                                             - Các khoa bố trí giáo viên giảng dạy và lập danh sách gửi về phòng Đào tạo để theo dõi.

Nơi gửi:

- BGH “để b/c”

- Các đơn vị trong trường “để t/hiện”

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG  ĐÀO TẠO

P. TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

Ths. Lục Mạnh Hiển

 

 

 

 

Tin khác

Số người truy cập: 28723604

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.