Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thông tin tuyển sinh-ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

Thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 hệ đại học chính quy năm 2015
(24/08/2015)
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI
Số :      1130       /TB-ĐHLĐXH
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 

Hà Nội, ngày  24 tháng  8   năm 2015
 
THÔNG BÁO
Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 hệ đại học chính quy năm 2015
 

 

         
Trường đại học Lao động – Xã hội thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 hệ đại học chính quy năm 2015 như sau:
1. Đào tạo tại Hà Nội (Số 43 Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy,  TP  Hà  Nội)
STT
Tên Ngành
Mã Ngành
Tổ hợp môn thi
 
Điểm trúng tuyển
Tổng điểm
Điểm tối thiểu môn 1
- A00, A01: Toán.
- D01: Anh văn
- C00: Ngữ Văn
Điểm tối thiểu môn 2
- A00, A01: Lý.
- D01: Ngữ Văn
- C00: Lịch Sử
1
Kế toán
D340301
- Toán, Lý, Hóa (A00)
- Toán, Lý, Anh (A01)
- Toán, Văn, Anh (D01)
18.25
3.75
6.25
2
Công tác Xã hội
D760101
-  Văn, Sử, Địa (C00)
18.75
5
6.25
- Toán, Lý, Hóa (A00)
- Toán, Lý, Anh (A01)
- Toán, Văn, Anh (D01)
 
17.75
7.25
7.25
3
Quản trị nhân lực
D340404
- Toán, Lý, Hóa (A00)
- Toán, Lý, Anh (A01)
- Toán, Văn, Anh
 
17.25
3.75
6.00
4
Quản trị Kinh doanh
D340101
- Toán, Lý, Hóa (A00)
- Toán, Lý, Anh (A01)
- Toán, Văn, Anh (D01)
 
17.25
6.50
7.25
5
Bảo hiểm
D340202
- Toán, Lý, Hóa (A00)
- Toán, Lý, Anh (A01)
- Toán, Văn, Anh (D01)
 
16.75
3.75
5.25
 
2. Đào tạo tại Cơ sở Sơn Tây (Đường Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, TX. Sơn Tây, TP. Hà  Nội )
STT
Tên ngành
Mã ngành
Tổ hợp môn thi
Điểm trúng tuyển
1
Quản trị Nhân lực
D340404
- Toán, Lý, Hóa (A00)
- Toán, Lý, Anh (A01)
- Toán, Văn, Anh (D01)
15.00
2
Kế toán
D340301
- Toán, Lý, Hóa (A00)
- Toán, Lý, Anh (A01)
- Toán, Văn, Anh (D01)
15.00
3
Bảo hiểm
D340202
- Toán, Lý, Hóa (A00)
- Toán, Lý, Anh (A01)
- Toán, Văn, Anh (D01)
15.00
4
Quản trị Kinh doanh
D340101
- Toán, Lý, Hóa (A00)
- Toán, Lý, Anh (A01)
- Toán, Văn, Anh (D01)
15.00
 
3. Đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh (số 1018 Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh)
STT
Tên ngành
Mã ngành
Tổ hợp môn thi
Điểm trúng tuyển
Tổng điểm
Điểm tối thiểu môn 1
- A00, A01: Toán.
- D01: Anh văn
- C00: Ngữ Văn
Điểm tối thiểu môn 2
- A00, A01: Lý.
- D01: Ngữ Văn
- C00: Lịch Sử
1
Quản trị Nhân lực
D340404
- Toán, Lý, Hóa (A00)
- Toán, Lý, Anh (A01)
- Toán, Văn, Anh (D01)
16.25
3.75
7.00
2
Công tác Xã hội
D760101
- Văn, Sử, Địa (C00)
17.00
5.75
4.50
- Toán, Lý, Hóa (A00)
- Toán, Lý, Anh (A01)
- Toán, Văn, Anh (D01)
16.00
5.75
4.50
3
Quản trị Kinh doanh
D340101
- Toán, Lý, Hóa (A00)
- Toán, Lý, Anh (A01)
- Toán, Văn, Anh (D01)
15.25
4.00
6.25
4
Kế toán
D340301
-Toán, Lý, Hóa (A00)
-Toán, Lý, Anh (A01)
-Toán, Văn, Anh (D01)
15.00
-
-
5
Bảo hiểm
D340202
-Toán, Lý, Hóa (A00)
-Toán, Lý, Anh (A01)
-Toán, Văn, Anh (D01)
15.00
-
-
 
Ghi chú:
1. Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 tính cho đối tượng học sinh phổ thông, khu vực 3; Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp là 1,0 (một điểm); Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm).
2. Thời gian nhập học dự kiến cho sinh viên trúng tuyển nguyện vọng 1:
- Đào tạo tại Trụ sở chính Hà Nội: Từ ngày 05-06/9/2015.
- Đào tạo tại Cơ sở II TP. Hồ Chí Minh: Từ ngày 03-04/9/2015.
- Đào tạo tại Cơ sở Sơn Tây: Nhà trường sẽ thông báo cụ thể trong Giấy báo nhập học.
Những sinh viên có tên trong danh sách trúng tuyển nếu chưa nhận được giấy báo nhập học, khi đến nhập học sẽ nhận trực tiếp tại Trường.
3. Trường Đại học Lao động – Xã hội xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 đối với một số ngành tại Cơ sở Sơn Tây và Cơ sở II TP. Hồ Chí Minh (xem chi tiết tại Thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 tại Website: www.ulsa.edu.vn).
 
 
Nơi nhận:
-          Bộ GD&ĐT;
-          CS II TP. HCM;
-          CS Sơn Tây;
-          Trang thông tin điện tử;
-          Lưu VT, ĐT.
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
TS. Hà Xuân Hùng
 
 
 
 
 
Download tại đây: ThongBaoDTT2015_word
 
 
 
 
Tin khác

Số người truy cập: 28840205

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.