Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tổ chức chính trị - xã hội-Đoàn thanh niên, hội SV

Xét chọn đại biểu dự Chương trình gặp mặt 1000 đảng viên xuất sắc và tuyên dương 100 đảng viên trẻ xuất sắc tiêu biểu Thủ đô lần thứ III năm 2013
(14/10/2013)

  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP  HÀ NỘI

  BCH TRƯỜNG ĐH LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

 

V/v Xét chọn đại biểu dự Chương trình gặp mặt 1000 đảng viên xuất sắc và tuyên dương 100 đảng viên trẻ xuất sắc tiêu biểu Thủ đô lần thứ III năm 2013

 

    

 

 

  

Hà Nội, ngày         tháng 9  năm 2013

 

 

Kính gửi:  Các Cơ sở đoàn trực thuộc

                                     

Thực hiện công văn số 987/TNHN ngày 6 /9/2013 của Ban Thường vụ Thành Đoàn Hà Nội về việc xét chọn đại biểu dự Chương trình gặp mặt 1000 đảng viên xuất sắc và tuyên dương 100 đảng viên trẻ xuất sắc tiêu biểu Thủ đô lần thứ III năm 2013”; Căn cứ vào tiêu chuẩn, số lượng phân bổ của BCH Thành Đoàn Hà Nội, BCH Đoàn trường đề nghị các Cơ sở Đoàn giới thiệu đảng viên tiêu biểu để xét chọn, Cụ thể như sau:

1.     Tiêu chuẩn:

 Các đơn vị xét tiêu chuẩn đối với đảng viên trẻ xuất sắc và đảng viên trẻ xuất sắc tiêu biểu theo tiêu chuẩn quy định tại công văn số 987/TNHN ngày 6/9/2013 của BCH Thành Đoàn Hà Nội ( có văn bản kèm theo)

2.     Số lượng và chỉ tiêu phân bổ:

-         Tổng số: 11 đảng viên

-         Cụ thể phân bổ theo số lượng:

+ Học tập, giảng dạy nghiên cứu: 3 đảng viên

+ Tình nguyện vì cộng đồng: 3 đảng viên

+ Cán bộ Đoàn, Hội: 4 đảng viên

+ Lĩnh vực khác( bảo vệ ANTQ, khuyết tật, thành tích đặc biệt..): 1 đảng viên

Lưu ý: Các cơ sở đoàn nghiên cứu đặc thù và năng lực của đảng viên thuộc đơn vị phù hợp với chỉ tiêu phân bổ nào thì giới tiệu tại chỉ tiêu đó ( mỗi chỉ tiêu các cơ sở giới thiệu 1 đảng viên)

3.     Cách thức và hồ sơ xét chọn:

3.1       Cách thức xét chọn: Các cơ sở đoàn tiến hành bình xét tại cơ sở và gửi công văn giới thiệu kèm hồ sơ của đảng viên được đề nghị lên BCH Đoàn trường để họp xét.

3.2       Hồ sơ xét chọn:

-         Công văn đề nghị của BCH các LCĐ, đoàn cơ sở, đoàn trực thuộc

-   Báo cáo thành tích đảng viên được giới thiệu xét chọn

Hồ sơ xét chọn nộp về Văn phòng Đoàn trước 16h00  ngày 18/09/2013 ( thứ 4) để tổng hợp. Quá thời hạn trên nếu các cơ sở đoàn không gửi hồ sơ hoặc hồ sơ không đầy đủ đúng hướng dẫn của Đoàn trường coi như không đề nghị.

Đề nghị các Cơ sở đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

-          Như trên;

-          Đảng ủy (để b/c);

-          Đ/c Đoàn Thị Quỳnh Anh;

-          Lưu VPĐ.

 

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

 

 

Ths. Nguyễn Đắc Mạnh

 

Tin khác

Số người truy cập: 28772753

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.