Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các phòng-Phòng đào tạo

Thông báo về việc nghỉ học và điều chuyển lịch thi ngày 28 tháng 12 năm 2012
(26/12/2012)

 THÔNG BÁO

V/v: Nghỉ học và điều chuyển lịch thi ngày 28 tháng 12 năm 2012

          

Kính gửi:   -  Các đơn vị trong trường

                  -  Các lớp trong toàn trường

          Căn cứ kế hoạch tổ chức tổng kết năm học 2011 - 2012 và hội nghị Cán bộ Viên chức - Lao động; Căn cứ lịch thi học kỳ 1 năm học 2012 - 2013 của các lớp Cao đẳng khoá 14, Phòng đào tạo thông báo lịch nghỉ học của các lớp trong toàn trường và điều chuyển lịch thi ngày 28/12/2012 cụ thể như sau:

·        Ngày 28/12/2012 các lớp trong toàn trường nghỉ học: Các lớp học chính qui, liên thông tại trường, các lớp học chính qui tại cơ sở Sơn Tây, các lớp học Cao đẳng nghề tại Trung tâm Đào tạo và phát triển công nghệ Anh - Việt.

·        Điều chuyển lịch thi của các lớp CĐK14, CĐNK5 như sau:

Lớp

Môn thi

Lịch thi đã gửi

Chuyển sang lịch thi mới

C14.BH1-4

Quản trị BHXH 2

7h00

Ngày 28/12/2012

7h00

Ngày 04/01/2013

C14.KT1-5

Thống kê doanh nghiệp

9h30

Ngày 28/12/2012

9h30

Ngày 04/01/2013

C14.CT1,2

Quản trị trong CTXH

CĐN5.KTA

Tài chính tiền tệ

13h30

Ngày 28/12/2012

13h30

Ngày 04/01/2013

 

·        Cán bộ coi thi ca 7h00 và 9h30 ngày 28/12/2012 chuyển sang 7h00 và 9h30 ngày 04/01/2012.

Lịch học bù Phòng Đào tạo sẽ thông báo cụ thể sau.

Đề nghị các đơn vị thông báo cho Cán bộ, Giáo viên thực hiện theo nội dung trên.

Tin khác

Số người truy cập: 18204865

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.