Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các khoa-Khoa quản lý lao động

Thông báo hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp
(14/05/2013)

THÔNG BÁO

 

        Thực hiện theo kế hoạch của nhà trường về việc tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho Sinh viên các lớp D5QL. Để công việc được tiến hành thuận tiện và đạt kết quả cao. Khoa Quản lý lao động thông báo tới các sinh viên đủ điều kiện bảo vệ khóa luận tốt nghiệp theo quyết định của nhà trường như sau:

1. Mỗi sinh viên nộp 04 cuốn khóa luận tốt nghiệp theo đúng quy định (04 quyển gồm 2 cuốn bìa cứng và 2 bìa mềm), trong đó:

- Một cuốn bìa cứng mạ chữ vàng (theo quy định) nộp cho Thư viện nhà trường.

- Một cuốn bìa mềm nộp trực tiếp cho giáo viên hướng dẫn

- 02 cuốn gồm: 01 bìa cứng mạ chữ vàng và 01 bìa mềm nộp về văn phòng khoa (P. 404 nhà A)

2. Sinh viên gửi bản mềm khóa luận tốt nghiệp vào địa chỉ sau: khoaquanlylaodong.ldxh@gmail.com cùng với thời gian nộp bản cứng khóa luận tốt nghiệp để khoa tổng hợp.

Chú ý: - Gửi bằng địa chỉ mail của cá nhân

- Toàn văn khóa luận (kể cả phụ lục của khóa luận) được lưu trong 1 file word 2003.

- Tên tiêu đề file ghi rõ tên lớp và họ tên của sinh viên. Ví dụ: sinh viên Hoàng Quỳnh Anh lớp D5QL1 thì tên file gửi cho khoa ghi là: 1hoangquynhanh (trong đó: 1 là tên lớp QL1, hoangquynhanh là họ tên sinh viên).

3. Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp ngày 31/05/2013 (thứ 6).

Trên đây là thông báo tới toàn thể các sinh viên khóa D5QL về các nội dung cần làm trước khi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp. Yêu cầu tất cả các sinh viên nghiêm túc thực hiện. Hạn nộp khóa luận trong ngày 20/5/2013.


Số người truy cập: 28181226

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.