Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tổ chức chính trị - xã hội-Đảng uỷ

Văn phòng Đảng ủy trường Đại học Lao động – Xã hội
(11/09/2012)

   VĂN PHÒNG ĐẢNG UỶ 

 

 1. Chức năng.

Văn phòng Đảng uỷ là một đơn vị thuộc trường Đại học Lao động – Xã hội có chức năng tham mưu, giúp việc cho Thường vụ Ban Chấp hành Đảng bộ Trường.

2. Nhiệm vụ

- Giúp Thường vụ Đảng uỷ Trường tổ chức, điều hành và xử lý các công việc đảng vụ văn phòng hàng ngày và định kỳ: Thực hiện các thủ tục về tiếp nhận và chuyển sinh hoạt Đảng cho đảng viên; Triển khai công văn các cấp tới các chi bộ đảng trong toàn Đảng bộ; Triển khai công tác kiểm tra chế độ sinh hoạt đảng của các chi bộ, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ với Đảng uỷ cấp trên.

- Thực hiện và hướng dẫn nghiệp vụ triển khai các thủ tục trong công tác phát triển đảng đối với các chi bộ và trong Đảng bộ: Về thủ tục hồ sơ kết nạp và chuyển đảng chính thức.

- Chuẩn bị các hồ sơ và thủ tục về phát triển đảng để trình Đảng uỷ vào các kỳ họp.

- Giúp Thường vụ Đảng uỷ Trường tổ chức triển khai các đợt sinh hoạt, học tập và quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng. Tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và các lớp nhận thức về Đảng cho các quần chúng tích cực.

- Thực hiện triển khai công tác quản lý tài chính của Đảng.

- Thực hiện công tác hành chính, văn phòng: Tiếp nhận, giải quyết các công văn đến và gửi đi theo đúng thẩm quyền. Lưu trữ và bảo mật các chứng từ, hồ sơ, tài liệu và văn kiện của Đảng bộ Trường. Sử dụng và quản lý con dấu của Đảng ủy.

3. Nhân sự

- CN. Nguyễn Thị Loan, Chuyên viên;

- CN. Phạm Thị Phương, Chuyên viên;

- CN. Ngô Thị Bích Nhuần , Chuyên viên;

- CN. Lâm Thị Phương, Chuyên viên.

 

 

 

 

 


Số người truy cập: 28246673

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.