Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các phòng-P. khoa học

Giới thiệu chung về phòng khoa học
(11/04/2012)

 

Chức năng:

       Phòng Khoa học trực thuộc Ban giám hiệu, có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác nghiên cứu khoa học, tư vấn, ứng dụng khoa học - công nghệ của Trường.

Nhiệm vụ:

         - Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch nghiên cứu, tư vấn ứng dụng khoa học – công nghệ. Là đầu mối xúc tiến phát triển hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học của Trường.

         - Chủ động tìm kiếm, xúc tiến, tiếp nhận khai thác đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Tư vấn cho Hiệu trưởng xét duyệt, phân bổ các đề tài nghiên cứu khoa học và các hợp đồng tư vấn do Phòng quản lý cho các đơn vị, cá nhân trong Trường. Kiểm tra, đôn đốc tổ chức, cá nhân thức hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp được giao.

       -  Quản lý các đề tài, đề án khoa học và các hoạt động liên quan đến khoa học - công nghệ của trường.

       - Tổ chức và tham gia các cuộc hội thảo, hội nghị khoa học. Tổng kết, khen thưởng công tác nghiên cứu khoa học.

       - Tổ chức chỉ đạo và quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên. Đề xuất những biện pháp tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên. Tổ chức các cuộc thi nghiên cứu khoa học trong sinh viên.

      - Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện chương trình đào tạo, biên soạn, in ấn giáo trình và các tài liệu học tập khác phục vụ cho các hệ đào tạo trong Trường.

- Quản lý dữ liệu, lưu trữ các sổ sách, tài liệu, hồ sơ về khoa học – công nghệ của trường.

- Quản trị Website của trường

- Biên tập và in ấn nội san của trường

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao theo quy định pháp luật hiện hành và của Trường.

Cơ cấu tổ chức:

 Trưởng phòng:      TS. Nguyễn Xuân Hướng

 P. Trưởng phòng:  ThS. Chu Văn Ngà

 P.Trưởng phòng:   ThS. Nguyễn Thị Hoài Thu

           Chuyên viên:

   ThS. Nguyễn Anh Tấn

   ThS. Nguyễn Hải An

   CN. Bùi Thị Tuyết

Địa chỉ liên hệ:

Phòng 407, 408, 409 Nhà A - Đại học Lao động – Xã hội

43 Trần Duy Hưng - Cầu Giấy – Hà Nội.

Điện thoại: 04. 35566279

 

 


Số người truy cập: 16021050

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.