Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các khoa-K. Bảo hiểm

GIới thiệu khoa bảo hiểm
(21/03/2012)
KHOA BẢO HIỂM
1. Giới thiệu chung
1.1. Khoa Bảo hiểm được thành lập ngày 01/03/2005 theo Quyết định số 155/QĐ-LĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
1.2. Chức năng nhiệm vụ của khoa:
* Chc năng:
-Khoa là đơn vị đ­ược phân cấp với chức năng quản lý hành chính về đào tạo, nghiên cứu khoa học, gắn đào tạo với thực tế sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội theo kế hoạch đư­ợc giao. Quản lý cơ sở vật chất trong Khoa.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức quản lý sinh viên trong khoa theo phân cấp của Hiệu tr­ưởng.
* Nhiệm vụ:
- Xây dựng ch­ương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo, tổ chức các hoạt động giáo dục khác theo ch­ương trình kế hoạch chung của Nhà trư­ờng.
- Tổ chức hoạt động Khoa học và Công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế, phối hợp với các tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.
- Quản lý giảng viên, cán bộ, sinh viên thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.
- Quản lý chất l­ượng, nội dung, ph­ương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học.
- Tổ chức biên soạn ch­ương trình, giáo trình môn học do Hiệu tr­ưởng giao.
- Tổ chức nghiên cứu cải tiến phư­ơng pháp giảng dạy, học tập, quản lý và đánh giá toàn diện công tác đào tạo trong phạm vi Khoa đảm nhận thông qua các bộ môn.
- Tổ chức các phong trào thi đua trong giảng dạy, học tập và các hoạt động khác trong phạm vi Khoa.
- Tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị t­ư t­ưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ và sinh viên, tổ chức đào tạo bồi d­ưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ thuộc Khoa.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức quản lý sinh viên thuộc Khoa bao gồm: đội ngũ cố vấn học tập, cán sự các lớp... đánh giá nhận xét sinh viên theo học kỳ, năm học, khoá học.
1.3. Cơ cấu tổ chức:
 Tổng số cán bộ, giảng viên trong khoa là 24 người, gồm 22 giảng viên và 2 giáo vụ; 100% cán bộ, giảng viên có trình độ thạc sỹ, trong đó 04 tiến sỹ, 08 nghiên cứu sinh, được cơ cấu như sau:
 Lãnh đạo khoa:
         - TS Hoàng Bích Hồng- Trưởng khoa
         - TS Phạm Hải Hưng- Phó trưởng khoa
         - TS Phạm Đỗ Dũng- Phó trưởng khoa
Các bộ môn:
1. Bộ môn Bảo hiểm xã hội:
- TS Hoàng Bích Hồng-  Trưởng Bộ Môn
- Ths Phạm Đức Trọng- Phó trưởng bộ môn
- TS Phạm Hải Hưng
- TS Phạm Đỗ Dũng
- Ths Lê Xuân Hương
- Ths Bùi Thị Thu Hà
- Ths Vũ Thị Hồng Nết
- Ths Trịnh Khánh Chi
- Ths Nguyễn Thị Vân Anh
- Ths Hà Thị Nhung
- Ths Hoàng Minh Tuấn
- Ths Nguyễn Thị Vàn
2. Bộ môn Bảo hiểm thương mại:
- Ths Nguyễn Thị Hữu Ái- Trưởng bộ môn
- Ths Nguyễn Thị Thía
- Ths Tô Thị Hồng
- Ths Trần Ngọc Hà
- Ths Đào Hồng Chuyên
3. Bộ môn Quản trị – Tài chính:
- TS Đỗ Thuỳ Dung
- Ths Mai Thị Hường
- Ths Mai Thị Dung
- Ths Trần Thị Thanh
- Ths Ngô Thị Liên
 Giáo vụ khoa
- Ths Mai Thị Hồng Quyên

 - Ths Nguyễn Nguyên Zen


Số người truy cập: 27844252

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.