Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các phòng-P. Khảo thí và ĐBCL

Giới thiệu phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng
(21/03/2012)

            Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng được thành lập ngày 18/3/2008 theo Quyết định số 230/QĐ-ĐHLĐXH của Hiệu trưởng, với tên gọi ban đầu là Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng. Ngày 26/6/2008, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ký Quyết định số 835/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng. Từ đó đến nay, tên gọi chính thức của phòng là Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.

           Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng là đơn vị thuộc Trường Đại học Lao động – Xã hội có chức năng giúp Hiệu trưởng điều hành và quản lý công tác Khảo thí và Kiểm định các điều kiện đảm bảo chất lượng của công tác đào tạo. Nhiệm vụ của Phòng được quy định như sau:

- Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng có nhiệm vụ tổ chức và triển khai kiểm định các điều kiện đảm bảo chất lượng các hệ đào tạo do Trường thực hiện;

- Chủ trì xây dựng và trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản hướng dẫn về Khảo thí và Đảm bảo chất lượng trên cơ sở các quy định và văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định và văn bản về khảo thí và kiểm định chất lượng;

- Phối hợp với Phòng Đào tạo, các Khoa và Bộ môn thuộc trường tạo lập, kiểm định và quản lý ngân hàng đề thi các loại (trừ đề thi tuyển sinh các loại hình đào tạo);

- Tư vấn về hình thức thi và đánh giá kết quả học tập của học sinh – sinh viên, tham gia kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thi và đánh giá kết quả học tập của sinh viên;

- Xây dựng các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng đào tạo trên cơ sở các quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xây dựng kế hoạch dài hạn và thường xuyên về kiểm định chất lượng đào tạo. Tổ chức công tác tự đánh giá chất lượng đào tạo; hướng dẫn công tác tự đánh giá ở các đơn vị và tổng hợp đánh giá chất lượng đào tạo trong toàn Trường. Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ Kiểm định chất lượng đào tạo.

Đến nay, sau ba năm thành lập, đã hai năm liền Phòng đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc./.

                                                                


Số người truy cập: 15077358

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.