Chào mừng 55 năm Ngày truyền thống Trường Đại học Lao động - Xã hội 27/5/1961-27/5/2016

Các phòng-P. Khảo thí và ĐBCL

Giới thiệu chung về phòng Khảo thí và ĐBCL
(11/04/2012)

          Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng là đơn vị thuộc trường Đại học Lao động – Xã hội, được thành lập theo Quyết định số 230/QĐ-ĐHLĐXH ngày 18/3/2008 của Hiệu trưởng trường Đại học Lao động – Xã hội với tên gọi ban đầu là phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng;

Ngày 26 tháng 6 năm 2008, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 835/QĐ–LĐTBXH thành lập phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.

Hiện nay, tên gọi của phòng là phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.

  

- Chức năng, nhiệm vụ:

 

* Chức năng: giúp Hiệu trưởng điều hành và quản lý công tác Khảo thí và Kiểm định các điều kiện đảm bảo chất lượng của công tác đào tạo.

  

* Nhiệm vụ:

 

+ Tổ chức và triển khai kiểm định các điều kiện đảm bảo chất lượng các hệ đào tạo do Trường thực hiện.

+ Chủ trì xây dựng và trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản hướng dẫn về Khảo thí và kiểm định chất lượng trên cơ sở các quy định và văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định và văn bản về khảo thí và kiểm định chất lượng.

+ Phối hợp với Phòng Đào tạo, các Khoa và Bộ môn thuộc trường tạo lập, kiểm định và quản lý ngân hàng đề thi các loại (trừ đề thi tuyển sinh các loại hình đào tạo).

+ Tư vấn về hình thức thi và đánh giá kết quả học tập của học sinh – sinh viên, tham gia kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thi và đánh giá kết quả học tập của sinh viên.

+ Xây dựng các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng đào tạo trên cơ sở các quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Xây dựng kế hoạch dài hạn và thường xuyên về kiểm định chất lượng đào tạo.

+ Tổ chức công tác tự đánh giá chất lượng đào tạo; hướng dẫn công tác tự đánh giá ở các đơn vị và tổng hợp đánh giá chất lượng đào tạo trong toàn Trường.

+ Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ Kiểm định chất lượng đào tạo: kiểm định chất lượng giảng dạy của giảng viên, chất lượng học tập của học sinh, sinh viên, chất lượng các khâu quản lý hỗ trợ đào tạo, chủ trì và phối hợp với các đơn vị tổ chức lấy ý kiến học sinh – sinh viên về quá trình giảng dạy của giảng viên theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường.

  

- Cơ cấu tổ chức:

 

     +  Lãnh đạo phòng: - Bùi Đức Lộc, Trưởng phòng

                                  - Ths. Đoàn Thị Quỳnh Anh, Phó trưởng phòng

                                  - Lương Văn Hùng, Phó trưởng phòng

     +  Các nhân viên.        

        Điện thoại: 04. 35563817


Số người truy cập: 10650045

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.