Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các khoa-K. Quản lý lao động

Giới thiệu chung về khoa Quản lý nguồn nhân lực
(11/09/2012)

 

  KHOA QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC

 

Khoa Quản lý nguồn nhân lực tiền thân là Ban Lao động - Tiền lương được thành lập ngay từ những ngày đầu thành lập trường (năm 1961). Từ một Ban chuyên môn của trường cán bộ ngành, qua gần 60 năm xây dựng và phát triển đến nay, Khoa Quản lý nguồn nhân lực đã trở thành khoa chuyên ngành lớn, có uy tín thuộc trường đại học đầu ngành thuộc Bộ lao động Thương binh và Xã hội. Hiện nay, khoa tập trung đào tạo chuyên nghiệp bậc Đại học ngành Quản trị nhân lực, ngành Kinh tế (Kinh tế lao động), bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ ngành Quản trị nhân lực đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội.
 

Khoa Quản lý nguồn nhân lực có các chức năng cơ bản:

 

- Xây dựng ch­ương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo, tổ chức các hoạt động giáo dục khác theo ch­ương trình kế hoạch chung của Nhà trư­ờng.
- Tổ chức biên soạn ch­ương trình, giáo trình môn học, sách tham khảo trong lĩnh vực kinh tế lao động, quản lý nguồn nhân lực. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phư­ơng pháp giảng dạy, học tập, quản lý và đánh giá toàn diện công tác đào tạo trong phạm vi Khoa đảm nhận thông qua các bộ môn. Quản lý và đảm bảo chất lượng, nội dung, ph­ương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học.
- Tổ chức hoạt động Khoa học và Công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế, phối hợp với các tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.
- Tổ chức các phong trào thi đua trong giảng dạy, học tập và các hoạt động khác trong phạm vi Khoa.
- Tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị t­ư t­ưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ và sinh viên, tổ chức đào tạo bồi d­ưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ thuộc Khoa.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức quản lý sinh viên thuộc Khoa bao gồm: đội ngũ cố vấn học tập, cán sự các lớp... đánh giá nhận xét sinh viên theo học kỳ, năm học, khoá học.
 

Bộ máy tổ chức và nhân sự của Khoa Quản lý nguồn nhân lực:

 

Theo quyết định số 500/QĐ-LĐTBXH, ngày 8/4/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, bộ máy tổ chức Khoa Quản lý nguồn nhân lực gồm:Lãnh đạo khoa, 5 Bộ môn, Giáo vụ khoa. Tổng số nhân sự cơ hữu của Khoa gồm 43 người. Trong đó, có 41 giảng viên, 2 giáo vụ; 11 tiến sĩ, 31 thạc sĩ và 1 cử nhân. Ngoài ra, khoa còn có đội ngũ hơn 20 giảng viên thỉnh giảng là các phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia đầu ngành làm việc trong Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Tập đoàn, doanh nghiệp lớn trên toàn quốc.
 

  Lãnh đạo khoa:

 

           TS. Đỗ Thị Tươi - Trưởng khoa
           TS. Nguyễn Thị Hồng77- Phó trưởng khoa
           TS. Đoàn Thị Yến  - Phó trưởng khoa
 

 Các bộ môn:

 

 1. Bộ môn Lao động - Tiền lương: đảm nhận các học phần Nguyên lý Tiền lương, Quản trị thù lao lao động trong doanh nghiệp, Tiền lương trong khu vực công, Hoạch định nhân lực, Kỹ năng Xây dựng Thang bảng lương, Xây dựng hệ thống thù lao trong doanh nghiệp, Hoạch định chính sách tiền lương, Chính sách quốc gia về Tiền lương…
Nhân sự thuộc bộ môn:
(1)TS. Đoàn Thị Yến - Trưởng bộ môn
(2)TS. Trần Thị Minh Phương - Phó trưởng bộ môn
 

(3)TS. Nguyễn Thị Hồng88

 

 

(4)TS. Vũ Thị Ánh Tuyết83

 

(5)Ths. Nguyễn Thị Cẩm Nhung
(6)Ths. Trương Thị Tâm
(7)Ths. Ngô Thị Hồng Nhung
 

(8)Ths. Vũ Thị Ánh Tuyết80

 

(9)Ths. Lê Thị Thúy Hằng
2. Bộ môn Quản trị nhân sự: đảm nhận các học phần Tổng quan quản trị nhân lực, Tuyển dụng và sử dụng nhân lực, Quản lý thực hiện công việc, Đào tạo nhân lực, Tạo động lực lao động, Thi đua khen thưởng, Quản trị nhân lực khu vực công, Quản lý nguồn nhân lực bền vững…
Nhân sự thuộc bộ môn:
(1) TS. Vũ Hồng Phong - Trưởng bộ môn
(2) Ths. Lê Trung Hiếu - Phó trưởng bộ môn
(3) Ths. Đào thị Thanh Trà
(4) Ths. Đào Phương Hiền
(5) Ths. Nguyễn Thị Thu Hà
(6) Ths. Dương Thị Thu Hường
(7) Ths. Nguyễn Thị Ánh Tuyết
(8) Ths. Nguyễn Thị Ngọc Anh
(9) Ths. Lê Quang Anh
(10) Ths. Mai Thị Khôi Linh
3. Bộ môn Dân số Nguồn nhân lực: đảm nhận các học phần Dân số học, Dân số môi trường, Nguồn nhân lực, Thị trường lao động, Hệ thống thông tin thị trường lao động, Phân tích lao động xã hội, Quản lý nhà nước về lao động, Chính sách nguồn nhân lực, Chiến lược nguồn nhân lực, Quản lý nhà nước về dạy nghề, Chính sách việc làm bền vững..
Nhân sự thuộc bộ môn:
(1) TS. Nguyễn Thị Minh Hòa - Trưởng bộ môn
(2) Ths. Nghiêm Thị Ngọc Bích - Phó trưởng bộ môn
(3) TS. Bùi Thị Huế
(4) TS. Bùi Đức Thịnh
(5) Ths. Vũ Mạnh Thắng
(6) Ths. Phan Thị Vinh
4. Bộ môn Tổ chức lao động: đảm nhận các học phần Tổ chức bộ máy và phân tích công việc, Nguyên lý tổ chức bộ máy quản lý, Tổ chức lao động, Định mức lao động, Bảo hộ lao động (An toàn - vệ sinh lao động), Ecgonomi, Thanh tra lao động, Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong lao động, Quản lý nhà nước về an toàn - vệ sinh lao động..
Nhân sự thuộc bộ môn:
(1) TS. Hà Duy Hào - Trưởng bộ môn
(2) Ths. Ngô Kim Tú - Phó trưởng bộ môn
(3) Ths. Lưu Thu Hường
(4) Ths. Đinh Thị Trâm
(5) Ths. Đàm Thị Thanh Dung
(6) Ths. Vũ Thanh Tuyền
(7) Ths. Vũ Phương Thảo
5. Bộ môn Quan hệ lao động: đảm nhận các học phần Hành vi tổ chức, Nguyên lý quan hệ lao động, Quan hệ lao động trong doanh nghiệp, Văn hóa tổ chức,…
Nhân sự thuộc bộ môn:
TS. Đỗ Thị Tươi - Trưởng khoa - Kiêm nhiệm Trưởng bộ môn
(1) Ths. Cấn Hữu Dạn - Phó trưởng bộ môn
(2) Ths. Nguyễn Thị Tố Như
(3) Ths. Ngô Thị Mai
(4) Ths. Lê Thúy Hà
(5) Ths. Nguyễn Đức Chữ
(6) Ths. Hà Nam Phong
 

Giáo vụ:

 

(1) Ths. Trần Ánh Tuyết
(2) CN. Phùng Minh Hiển

Số người truy cập: 28772866

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.