Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các bộ môn-BM Luật

Giới thiệu chung về Bộ môn Luật
(24/04/2012)

1. Thông tin chung về Bộ môn:

- Bộ môn Luật được thành lập từ năm 1997. Sau hơn 15 năm hoạt động và trưởng thành, đội ngũ giảng viên của Bộ môn đã lớn mạnh cả về lượng và chất. Hiện nay, tập thể Bộ môn gồm 21 giảng viên cơ hữu và giảng viên kiêm nhiệm có nhiều kinh nghiệm và tâm huyết với công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Ban lãnh đạo Bộ môn:

Trưởng Bộ môn: ThS. Khuất Thị Thu Hiền

P. Trưởng Bộ môn: ThS. Đào Xuân Hội

P. Trưởng Bộ môn: ThS. Nguyễn Thanh Huyền

- Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Tầng 3 nhà A, Trường Đại học Lao động - Xã hội - 43 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại văn phòng Bộ môn:   (04) 35566224

Hộp thư điện tử: luatulsa@gmail.com

 2. Đội ngũ cán bộ, giảng viên

2.1 Cán bộ, giảng viên cơ hữu

STT

Họ và tên

Học vị

Chức trách

1

Khuất Thị Thu Hiền

ThS

Giảng viên

2

Đào Xuân Hội

ThS

Giảng viên

3

Đinh Thị Hường

CN

Giảng viên

4

Vũ Thị Lan Hương

ThS

Giảng viên

5

Vũ Thị Thanh Huyền

CN

Giảng viên

6

Nguyễn Duy Phương

ThS

Giảng viên

7

Nguyễn Thanh Huyền

ThS

Giảng viên

8

Phạm Kim Thoa

ThS

Giảng viên

9

Trần Kiều Trang

ThS

Giảng viên

10

Trần Thị Lan Anh

ThS

Giảng viên

11

Nguyễn Vũ Hoàng Oanh

ThS

Giảng viên

12

Trần Thị Mai Loan

CN

Giảng viên

13

Trần Đức Thắng

CN

Giảng viên

14

Phạm Thị Thanh Huyền

CN

Giáo vụ

 2.2 Giảng viên kiêm nhiệm

STT

Họ và tên

Học vị

Chức trách

1

Lê Xuân Cử

ThS

Giảng viên

2

Đỗ Xuân Đán

ThS

Giảng viên

3

Khuất Tuấn Sơn

CN

Giảng viên

4

Nguyễn Thanh Tùng

ThS

Giảng viên

5

Nguyễn Thị Minh Nghĩa

CN

Giảng viên

6

Phạm Trọng Nghĩa

TS

Giảng viên

7

Nguyễn Thị Tuyết Vân

ThS

Giảng viên

3. Đào tạo và nghiên cứu khoa học

Hiện nay, Bộ môn phối hợp với các Khoa để đào tạo sinh viên các chuyên ngành: Quản trị nhân lực; Kế toán; Bảo hiểm; Công tác xã hội. Các môn học thuộc chức năng Bộ môn đảm nhiệm bao gồm:

    1.  Pháp luật đại cương;

     2. Soạn thảo văn bản;

3. Luật Lao động;

      4. Luật Kinh tế;

      5. Luật Thuế và Kế toán;

      6. Luật Bảo hiểm.

Ngoài nhiệm vụ chính là đào tạo cho sinh viên của nhà trường, các giảng viên của Bộ môn Luật còn tham gia giảng dạy các khoá tập huấn về Luật Lao động cho doanh nghiệp nhằm nâng cao các kỹ năng về áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực lao động, kỹ năng xây dựng hợp đồng lao động, kỹ năng chấm dứt hợp đồng lao động, về xử lý kỷ luật lao động... Tập huấn cho một số Kế toán trưởng của các doanh nghiệp về Luật Thuế, Luật Kế toán.

Tính đến thời điểm hiện nay, Bộ môn Luật đã biên soạn và cho xuất bản được 11 đầu sách bao gồm:

1. Giáo trình Luật Lao động;

2. Tập bài giảng Pháp luật về các lĩnh vực xã hội

3. Tập bài giảng Pháp luật về kinh tế;

4. Tập bài giảng Luật thuế và Luật Kế toán;

5. Tập bài giảng Pháp luật về Bảo hiểm;

6. Tập bài giảng Soạn thảo văn bản;

7. Tập bài giảng Pháp luật đại cương;

8. Bộ bài tập và mẫu soạn thảo văn bản;

9. Bộ mô hình Luật Lao động Việt Nam;

10. Bộ mô hình Luật Kinh tế;

11. Bộ câu hỏi và bài tập Luật Lao động;

12. Bộ câu hỏi và bài tập Luật Kinh tế.

        Bên cạnh việc biên soạn sách, các giảng viên của Bộ môn đã bảo vệ thành công các đề tài nghiên cứu khoa học như: Thực trạng quan hệ lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội; ứng dụng phương pháp giảng dạy tình huống vào các môn học của Bộ môn Luật... và tham gia viết bài cho các tạp chí chuyên ngành, nội san của trường.


Số người truy cập: 20669061

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.