Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các khoa-K. Sau đại học

Giới thiệu về cơ cấu tổ chức và định hướng phát triển Khoa Sau đại học
(20/04/2012)

          I. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo khoa

Trưởng khoa:                  TS. Doãn Thị Mai Hương   

Phó trưởng khoa:            Ths. Lê Xuân Cử

                                      Ths. Nguyễn Tiến Hưng

2. Các chuyên viên:          KS. Bùi Văn Bình

                                      Ths. Phùng Thị Hường

                                      Ths. Nguyễn Thị Minh Phương

                                                   Ths.  Đào Thị Kim Lân

II. Định hướng phát triển

Khoa Sau đại học Trường Đại học Lao động – Xã hội định hướng chiến lược lâu dài sẽ phát triển theo mô hình trở thành một đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Trường Đại học Lao động – Xã hội, hoạt động theo các Qui định của Nhà nước, Quy chế của Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội và Trường Đại học Lao động – Xã hội. Trên cơ sở nghiên cứu Chiến lược phát triển tổng quan của nhà trường, phân tích những cơ hội, thách thức cũng như các thế mạnh, điểm yếu đối với sự phát triển, định hướng hoạt động của khoa trong thời gian tới như sau:

Khoa Sau đại học Trường Đại học Lao động – Xã hội phấn đấu trở thành một đơn vị đào tạo sau đại học có uy tín ở Việt Nam, góp phần giữ vững và phát triển vị thế của Trường Đại học Lao động – Xã hội trong khối các trường đại học kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh trong cả nước, từng bước hội nhập theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế. Là đơn vị đào tạo, cung ứng cho nền sản xuất xã hội một đội ngũ trí thức có học vị cao, có kiến thức lý luận, kinh nghiệm và những kỹ năng mềm có khả năng thích ứng với những yêu cầu và đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, với những thách thức trong môi trường năng động và toàn cầu hoá đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục sau đại học. Những kiến thức và kỹ năng đó tạo cơ sở nền tảng cần thiết cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý kinh tế và cán bộ quản trị kinh doanh, Khoa Sau đại học cam kết cung cấp các chương trình đào tạo, hỗ trợ đào tạo và bồi dưỡng sau đại học những chương trình ngắn hạn, nghiên cứu khoa học và tư vấn có chất lượng. Mọi hoạt động thực hiện theo phương châm cập nhật, hiện đại, công bằng, công khai minh bạch, để nhanh chóng tạo dựng được sự tin cậy của người học cũng như người sử dụng lao động, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Trường Đại học Lao động – Xã hội.

Tin khác

Số người truy cập: 28227841

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.