Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các khoa-K. Sau đại học

Giới thiệu chung về Khoa Sau đại học
(20/04/2012)

I. Thông tin chung

Khoa Sau đại học

Địa chỉ: Phòng 504, tầng 5, nhà A Trường Đại học Lao động – Xã hội

Điện thoại: 043. 5560. 412

Email: khoasdh@ulsa.edu.vn

II. Quá trình hình thành và phát triển

Khoa Sau đại học được thành lập theo Quyết định số 873/QĐ-LĐTBXH ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội. Khoa Sau đại học được giao nhiệm vụ quản lý, tổ chức và theo dõi thực hiện công tác đào tạo Sau đại học của trường. Hiện nay, quy mô đào tạo sau đại học ngành Quản trị nhân lực là 100 học viên. Từ khi thành lập đến nay, Khoa Sau đại học không ngừng đổi mới, cải tiến quy trình quản lý để nâng cao chất lượng và đồng thời từng bước mở rộng quy mô đào tạo thạc sĩ thêm một số ngành đào tạo mới như: Kế toán, Bảo hiểm, Công tác xã hội..., đáp ứng nhu cầu thực tiễn ngày càng cao của việc nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu, đội ngũ quản lý trong cả nước, phấn đấu đến năm 2015 sẽ đào tạo trình độ tiến sĩ.

III. Chức năng – Nhiệm vụ

1. Chức năng

Khoa Sau đại học là đơn vị quản lý hành chính trực thuộc Trường Đại học Lao động – Xã hội có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức và quản lý đào tạo sau đại học theo phương hướng chiến lược của Trường và quy chế đào tạo sau đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tổ chức, quản lý quá trình đào tạo sau đại học, nghiên cứu và triển khai hoạt động khoa học phục vụ việc giảng dạy và đào tạo cán bộ có trình độ cao cho đất nước.

2. Nhiệm vụ

2.1 Tổ chức, quản lý đào tạo, bồi dưỡng sau đại học

- Tổ chức, quản lý các chương trình đào tạo sau đại học (ở bậc thạc sĩ và tiến sĩ) dựa trên chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xây dựng kế hoạch phát triển đào tạo ngắn hạn, trung và dài hạn phù hợp với chiến lược phát triển của Trường và nhu cầu xã hội.

- Xây dựng kế hoạch chỉ tiêu đào tạo hàng năm; đề án mở các chuyên ngành đào tạo.

- Tổ chức tuyển sinh hàng năm theo chỉ tiêu đã được giao và theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xây dựng Hệ thống quy chế quản lý đào tạo phù hợp với văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và điều kiện tổ chức đào tạo của Trường.

- Tổ chức xây dựng và triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập theo học kỳ và năm học cho các hệ đào tạo sau đại học.

- Làm đầu mối quản lý điểm, đảm bảo tính chính xác, kịp thời trong việc cung cấp thông tin về điểm và các thông tin liên quan về đào tạo cho người học.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc thực hiện liên kết đào tạo sau đại học với các cơ sở đào tạo trong nước.

- Tổ chức quản lý thực hiện các quy định hành chính trong đào tạo sau đại học: triệu tập nhập học, tiếp nhận học viên, quản lý hồ sơ, danh sách học viên sau đại học và giải quyết các giấy tờ liên quan đến học viên.

- Theo dõi kết quả học tập và tiến trình thực hiện đề tài luận văn, luận án của học viên sau đại học.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình đào tạo và quản lý học viên sau đại học

- Tổ chức và quản lý việc cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

2.2 Các nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị

- Phối hợp với các khoa, bộ môn xây dựng chương trình đào tạo của các chuyên ngành sau đại học.

- Phối hợp với phòng Công tác sinh viên thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến chế độ, chính sách của người học; làm thủ tục tiếp nhận và ra trường cho học viên, gửi thông báo kết quả học tập của học viên về cơ quan hoặc địa phương khi có yêu cầu; tổ chức các lớp học về kỹ năng mềm cho học viên.

- Phối hợp với Trung tâm Hợp tác đào tạo quốc tế triển khai thực hiện hợp tác đào tạo sau đại học với nước ngoài.

- Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ xây dựng kế hoạch và chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho công tác đào tạo sau đại học; thẩm định hồ sơ mời cán bộ giảng dạy kiêm nhiệm.

- Phối hợp với phòng Kế toán - Tài vụ xây dựng kế hoạch ngân sách và phân bổ kinh phí hàng năm cho hoạt động đào tạo sau đại học; xây dựng chế độ tài chính cho người dạy, người học.

- Phối hợp với phòng Hành chính tổng hợp trong công tác lưu trữ, chuyển văn bản đi, văn bản đến, đóng dấu văn bản và công tác khác liên quan đến thủ tục hành chính; công tác an ninh trật tự.

- Phối hợp với phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng và các đơn vị thực hiện nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học.

- Phối hợp với các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Tin khác

Số người truy cập: 28181645

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.