Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các phòng-P. Tại chức

Giới thiệu phòng tại chức
(11/04/2012)

I. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Giới thiệu

Đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học có vai trò quan trọng trong việc nâng cao dân trí và đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển Kinh tế -Xã hội của đất nước.

Trường Đại học Lao động – Xã hội có quá trình xây dựng, phát triển và kinh nghiệm tổ chức đào tạo Tại chức gần 40 năm (nay là Vừa làm vừa học), đã đào tạo và bồi dưỡng được hơn 30 ngàn cán bộ Lao động Thương binh và Xã hội; các bậc học Trung học, Cao đẳng, Đại học, Liên thông... cho cán bộ trong ngành và đất nước. Thực hiện nhiệm vụ đào tạo hình thức Vừa làm vừa học do Phòng Tại Chức mà tiên thân là Phòng Bồi dưỡng Tại chức được thành lập từ tháng 12 năm 1992 . Xuất phát từ nhu cầu thực tế của xã hội về cán bộ ngành lao động - xã hội và các thành phần kinh tế khác, tạo điều kiện thuận lợi cho người học được học tập nâng cao trình độ. Nhà trường đã tổ chức đào tạo hệ Vừa làm vừa học ở các địa phương như: Quảng Ninh, Hải Dương, Thanh Hoá, Nghệ An, TP. Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Hà Tây, Hoà Bình, Phú Thọ, Hà Tĩnh, Yên Bái, Lạng Sơn, Sơn La, Quảng Trị, Quảng Bình, Thành phố Hồ Chí Minh... Nhà trường còn liên kết đào tạo VLVH với các trường đại học như: trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Tài Chính Hà Nội, Trường Đại học Đà Nẵng... Ngoài ra Nhà trường còn mở đào tạo nghiệp vụ ngắn hạn ở các tỉnh Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Lao Cai, Yên Bái, Phú Thọ... 

          Công tác đào tạo vừa làm vừa học được Lãnh đạo 2 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường rất quan tâm và tạo điều kiện.

Địa chỉ: phòng 105,106 nhà B, Trường Đại học Lao động- Xã hội,

43 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 04.35566569 – 04.35569442

Email: Phongtaichuc@yahoo.com.vn         

2. Chức năng, nhiệm vụ

- Chức năng

          Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo tổ chức, quản lý công tác đào tạo vừa làm vừa học; chịu trách nhiệm quản lý và triển khai các hoạt động đào tạo bao gồm: khai thác nguồn đào tạo, quản lý chất lượng dạy học, quản lý toàn diện kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên từ khi nhập trường đến khi tốt nghiệp. Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo và đánh giá tổng kết các lớp, khoá đào tạo hình thức vừa làm vừa học.

- Nhiệm vụ

          Xây dựng kế hoạch dài hạn hàng năm về đào tạo vừa làm vừa học. Phát triển mục tiêu chương trình các ngành học vừa làm vừa học.

Tổ chức nghiên cứu xây dựng phương hướng phát triển và phương thức đào tạo vừa làm vừa học ở các trình độ, các ngành trình Hiệu trưởng phê duyệt.

          Tổ chức quản lý thống nhất về kế hoạch, nội dung chương trình đào tạo nội dung các môn học của các ngành học, bậc học.

          Tổ chức tìm nguồn, cơ sở mở lớp, tuyển sinh hàng năm theo kế hoạch.

          Xây dựng kế hoạch giảng dạy toàn khoá, từng kỳ và lịch học hàng tuần của các khoá, các lớp.

          Phối hợp với các Phòng chức năng, Khoa, Bộ môn, Ban thanh tra giáo dục, thanh tra nhân dân, cơ sở mở lớp trong việc xây dựng kế hoạch giảng dạy học tập giám sát việc thực hiện qui chế giảng dạy của giảng viên và học tập thi cử của sinh viên.

Tổ chức các kỳ thi, giúp Hiệu trưởng xử lý các công việc trong thi cử vừa làm vừa học.

Tổ chức quá trình đào tạo, giúp Hiệu trưởng ký kết các hợp đồng đào tạo, thanh quyết toán kinh phí đào tạo.

Tổ chức các hội nghị, hội thảo tập huấn nghiệp vụ về đào tạo vừa làm vừa học .

Phối hợp với phòng Kế toán – Tài vụ xây dựng và sử dụng  kinh phí đào tạo vừa làm vừa học theo quy định chung.

Phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, tài liệu…phục vụ cho công tác đào tạo VLVH.

Phối hợp với các cơ sở đặt lớp trong công tác tổ chức quản lý quá trình đào tạo của các lớp tại địa phương.

3. Cơ cấu tổ chức: Tổng số cán bộ của Phòng Tại Chức hiện nay có 7 người. Trong đó:

 -  Lãnh đạo Phòng : 
         Trưởng phòng  :   ThS. Nguyễn Đức Vân
          Phó trưởng phòng:  ThS. Bùi Đức Lộc 

    Phó trưởng phòng:  ThS. Vũ Văn Doanh

 -  Chuyên viên phòng        

         ThS.  Đỗ Thị Yến

         ThS. Nguyễn Hữu Hùng

         CN.  Chu Thị Vân Anh

         CN.  Ngô Đức Long

4. Thành tích đạt được: Cùng với quá trình phát triển của Nhà trường. Phòng Tại Chức luôn luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phòng đào tạo Tại Chức đã được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Trường Đại học Lao động – Xã hội tặng nhiều bằng khen, giấy khen và nhiền năm liền Phòng đã đạt danh hiệu tập thể lao động Giỏi.

5. Định hướng về công tác đào tạo Vừa làm vừa học trong những năm tới

- Mở rộng địa bàn đào tạo, đặc biệt là ở các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa và thực hiện đào tạo ở nhiều trình độ nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn cho cán bộ của ngành LĐ- TB & XH cũng như toàn xã hội. Chú trọng đến đối tượng là cán bộ LĐ- XH ở cấp xã, phường. Triển khai tổ chức thực hiện đề án 32 của Chính phủ về đào tạo cán bộ, nhân viên Công tác xã hội đến năm 2020

- Đổi mới phương pháp giảng dạy, hình thức kiểm tra, đánh giá, công tác quản lý đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Nâng cao chất lượng đào tạo hệ Vừa làm vừa học của Trường Đại học Lao động – Xã hội được đặc biệt chú ý ở tất cả các khâu, các nội dung từ công tác tuyển sinh, quản lý giảng dạy, nâng cao cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, tổ chức thi kiểm tra đánh giá kết quả của sinh viên, công tác thanh kiểm tra...

- Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giỏi chuyên môn nghiệp vụ, nhiệt tình, có đạo đức nghề nghiệp.     

II. HỆ THỐNG VĂN BẢN QUẢN LÝ

1. Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học”.

2. Quyết định 36/2007/QĐ -BGDĐT ngày 28/6/2007 ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học”.

3. Quyết định số: 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học.

4. Quyết định số: 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy định đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng, Đại học”.

5. Quyết định số: 13/2006/QĐ-BGDĐT ngày 18/04/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp theo hình thức vừa làm vừa học”.

6. Thông tư 15/2011/TT-BGDĐT ngày 09/04/2011 về việc “Sửa đổi, bổ sung một số điều của  Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-GDĐT  ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo”.

7. Quyết định số: 30/QĐ-ĐHLĐXH ngày 11 tháng 01 năm 2008 ban hành “Quy định tạm thời cụ thể hoá Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học Ban hành kèm theo QĐ số 36/2007/QĐ – BGĐT ngày 28/6/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT”.

Download Quyết định 30/QĐ-ĐHLĐXH tại đây

 


Số người truy cập: 20780469

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.