Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các phòng-P. Tổ chức cán bộ

Giới thiệu chức năng nhiệm vụ phòng tổ chức cán bộ
(21/03/2012)

 

I. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức, cán bộ. Thực hiện quản lý chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng của Trường và bảo vệ chính trị nội bộ.

II. Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu tư vấn, xây dựng, phát triển và sắp xếp cơ cấu tổ chức của Trường trình Hiệu trưởng phê duyệt. Đầu mối nghiên cứu, lập đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức của Trường.

 2. Nghiên cứu, đề xuất việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường; xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt quy hoạch phát triển đội ngũ viên chức phù hợp với tiêu chuẩn chung và yêu cầu xây dựng phát triển Trường.

 3. Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch về lao động, kế hoạch hưu trí và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức; đề xuất: Sắp xếp, điều động, tuyển dụng lao động và cho lao động thôi việc theo chế độ; kiểm tra việc tổ chức quản lý và sử dựng lao động trong toàn Trường.

 4. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với viên chức và lao động hợp đồng: Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, làm thủ tục cho cán bộ, giảng viên, viên chức thi nâng ngạch viên chức, nâng bậc lương, các chế độ bảo hiểm xã hội.

 5. Đề xuất Hiệu trưởng thành lập các hội đồng tư vấn, tham mưu, giúp việc, các Ban giúp việc, Tiểu ban giúp việc, Tổ công tác của Trường có sử dụng nhân sự theo sự phân của cấp của Hiệu trưởng.

 6. Nghiên cứu ứng dụng khoa học tổ chức vào công tác tổ chức bộ máy, quản trị nhân sự trong phạm vi Trường.

 7.Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thẩm tra hồ sơ viên chức và lao động hợp đồng; làm thủ tục cho viên chức và lao động hợp đồng đi nước ngoài.

 8. Quản lý, bổ sung, lưu trữ hồ sơ, sổ sách, báo cáo và biểu mẫu thống kê về nhân sự theo quy định; theo dõi tăng, giảm biên chế; xác nhận chữ ký, các giấy tờ văn bản của viên chức và lao động hợp đồng.

9. Lưu trữ danh sách, địa chỉ của viên chức và lao động hợp đồng chuyển công tác hoặc nghỉ hưu.

10. Đề xuất phương án, tham gia quản lý đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các viên chức và lao động hợp đồng trong toàn trường.

 11. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao theo quy định pháp luật hiện hành và của Trường.

III. Quy định về phân cấp:

  Trưởng phòng Tổ chức cán bộ là uỷ viên thường trực hội đồng tuyển dụng; Hội đồng xét danh hiệu nhà giáo, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật cán bộ, viên chức và là uỷ viên các Hội đồng khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng; được ký và đóng dấu một số văn bản được Hiệu trưởng uỷ quyền.

DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ, chức danh

1

Ths. Hồ Quang Khánh

1958

Trưởng phòng

2

Ths. Bùi Thị Phương Thảo

1977

Phó Trưởng phòng

3

Nguyễn Thị Nước

1971 

Phó Trưởng phòng

4

Ths. Nguyễn Văn Luân

1978

Chuyên viên

5

Nguyễn Thị Vân

1981

Cán bộ

6

Phạm Thị Phương

1983

Chuyên viên

7

Nam Phong

1983

Chuyên viên

 CÁC THÀNH TÍCH VÀ HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

(Từ năm 2005 đến nay)

1.      03 năm được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng bằng khen

2.      02 năm là tập thể lao động xuất sắc cấp Bộ

                 04 năm là tập thể lao động xuất sắc cấp Trường

 


Số người truy cập: 15077226

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.