Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thông tin tuyển sinh-SAU ĐẠI HỌC

Đơn xin chấm phúc khảo
(11/12/2013)

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------o0o-----------

 

 

ĐƠN XIN CHẤM PHÚC KHẢO

 

 

 

 

Kính gửi:  HĐTSCH lần 2 năm 2013, Trường ĐH Lao động - Xã hội.

 

 

Họ và tên:.........................................................................................................

 

Ngày sinh:.........................................................................................................

 

Số báo danh: ...................................................................................................

 

Nay tôi làm đơn này xin được chấm phúc khảo:

 

+ Môn:……………………………………………… Đã đạt: ………………điểm

 

+ Môn:……………………………………………… Đã đạt: ………………điểm

 

+ Môn:……………………………………………… Đã đạt: ………………điểm

 

 

Rất mong được sự chấp thuận của Hội đồng tuyển sinh cao học lần 2 năm 2013.

 

 

                               Hà Nội, ngày       tháng        năm 2013

                                                Người làm đơn

                                             (Ký và ghi rõ họ tên)

Tin khác

Số người truy cập: 28325971

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.