Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các hệ đào tạo-Thạc sĩ

Thời gian biểu và hiệu lệnh thi tuyển sinh cao học lần 2 - 2013
(21/11/2013)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CAO HỌC

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày       tháng 11 năm 2013

 

THỜI GIAN BIỂU VÀ HIỆU LỆNH THI

TUYỂN SINH CAO HỌC LẦN 2 NĂM 2013

 

1. Buổi chiều ngày 07/12/2013: Thi môn cơ bản (Toán kinh tế) - Thời gian làm bài 180 phút.

13 giờ 00’

CBCT tập trung tại phòng Hội đồng để làm thủ tục (2 hồi 3 tiếng trống)

13 giờ 30’

Gọi thí sinh vào phòng thi (2 hồi trống)

13 giờ 50’

CBCT số 1 về phòng Hội đồng để nhận đề thi,  CBCT số 2 phổ biến quy chế thi (3 tiếng trống)

14 giờ 05’

Phát đề thi cho thí sinh (6 tiếng trống)

14 giờ 10’

Bắt đầu tính giờ làm bài (3 tiếng trống)

17 giờ 10’

Hết giờ làm bài, thu bài, kết thúc buổi thi (1 hồi 6 tiếng trống)

 

2. Buổi sáng ngày 08/12/2013: Thi môn cơ sở (Kinh tế học) - Thời gian làm bài 180 phút.

6 giờ 30’

CBCT tập trung tại phòng Hội đồng để làm thủ tục (2 hồi 3 tiếng trống)

7 giờ 00’

Gọi thí sinh vào phòng thi (2 hồi trống)

7 giờ 20’

CBCT số 1 về phòng Hội đồng để nhận đề thi, CBCT số 2 phổ biến quy chế thi (3 tiếng trống)

7 giờ 35’

Phát đề thi cho thí sinh (6 tiếng trống)

7 giờ 40’

Bắt đầu tính giờ làm bài (3 tiếng trống)

10 giờ 40’

Hết giờ làm bài, thu bài, kết thúc buổi thi (1 hồi 6 tiếng trống)

 

3. Buổi chiều ngày 08/12/2013: Thi môn Tiếng Anh - Thời gian làm bài 150 phút.

13 giờ 00’

CBCT tập trung tại phòng Hội đồng để làm thủ tục (2 hồi 3 tiếng trống)

13 giờ 30’

Gọi thí sinh vào phòng thi (2 hồi trống)

13 giờ 50’

CBCT số 1 về phòng Hội đồng để nhận đề thi, CBCT số 2 phổ biến quy chế thi (3 tiếng trống)

14 giờ 05’

Phát đề thi cho thí sinh (6 tiếng trống)

14 giờ 10’

Bắt đầu tính giờ làm bài (3 tiếng trống)

16 giờ 40’

Hết giờ làm bài, thu bài, kết thúc buổi thi (1 hồi 6 tiếng trống)

Ghi chú: Nộp bài thi tại HĐTS - Nhà G; Yêu cầu cả 2 cán bộ coi thi về nộp bài và cùng ký vào biên bản.

                                                         HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CAO HỌC

                                                    TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

Tin khác

Số người truy cập: 28841504

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.