Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thời khoá biểu - lịch thi-THỜI KHÓA BIỂU

Hướng dẫn sử dụng lịch học tập giảng dạy
(08/10/2013)

 I.      Thời gian biểu đào tạo theo tín chỉ:

Ca

Tiết

TG bắt đầu

TG kết thúc

Giải lao

1

1

6h30

7h20

5'

2

7h25

8h15

5'

3

8h20

9h10

10'

2

4

9h20

10h10

5'

5

10h15

11h05

5'

6

11h10

12h00

 

3

7

12h30

13h20

5'

8

13h25

14h15

5'

9

14h20

15h10

10'

4

10

15h20

16h10

5'

11

16h15

17h05

5'

5

12

17h35

18h25

5'

13

18h30

19h20

5'

14

19h25

20h15

 

II.   Các học phần học kỳ 1 năm học 2013 – 2014

1.     Ngành Quản trị nhân lực, Kế toán, Bảo hiểm, Quản trị kinh doanh

STT

Tên học phần

Mã học phần

Số tín chỉ

Đơn vị giảng dạy

1

Lý thuyết xác suất và TK toán

LTXS.1.3

3

BM Toán

2

Những nguyên lý cơ bản của CNMLN 1

NLCB1.1.2

2

Khoa LLCT

3

Pháp luật đại cương

PLĐC.1.2

2

BM Luật

4

Tiếng Anh cơ bản 1

TACB1.1.2

2

Khoa Ngoại ngữ

5

Tin học cơ bản 1

THCB1.1.2

2

BM Tin

6

Toán cao cấp 1

TCC1.1.2

2

BM.Toán

7

Tư tưởng Hồ Chí Minh

TTHCM.1.2

2

Khoa LLCT

 

 

2.     Ngành Công tác xã hội

STT

Tên học phần

Mã học phần

Số tín chỉ

Đơn vị giảng dạy

1

Lý thuyết xác suất và TK toán

LTXS.1.3

3

BM Toán

2

Những nguyên lý cơ bản của CNMLN 1

NLCB1.1.2

2

Khoa LLCT

3

Pháp luật đại cương

PLĐC.1.2

2

BM Luật

4

Tiếng Anh cơ bản 1

TACB1.1.2

2

Khoa Ngoại ngữ

5

Tin học cơ bản 1

THCB1.1.2

2

BM Tin

6

Đại cương văn hóa việt nam

ĐCVN.1.2

2

Khoa CTXH

7

Tư tưởng Hồ Chí Minh

TTHCM.1.2

2

Khoa LLCT

 

 

III.           Ký hiệu trong lịch học tập giảng dạy

Lp HP

Lp TC

Tên hc phn

Tiết

Th

Tun

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

T

14/10/13

21/10/13

28/10/13

4/11/13

11/11/13

18/11/13

25/11/13

2/12/13

9/12/13

16/12/13

23/12/13

Đến

20/10/13

27/10/13

3/11/13

10/11/13

17/11/13

24/11/13

1/12/13

8/12/13

15/12/13

22/12/13

29/12/13

TCC1-1

Lp 01,02,03,04

Toán cao cp 1

1-5

6

E102 / 1-5

E102 / 1-5

E102 / 1-5

E102 / 1-5

E102 / 1-5

E102 / 1-5

E102 / 1-5

E102 / 1-5

E102 / 1-5

 

 

-         Lớp HP (lớp học phần): là lớp học theo từng học phần của các ngành. VD: PLĐC-1

-         Lớp TC (Lớp tín chỉ): là lớp được Phòng Đào tạo phiên chế và in danh sách (chỉ dành cho học kỳ 1). VD: Lớp 01, Lớp 02….. Mỗi sinh viên tìm tên mình được phiên chế vào lớp tín chỉ nào để tìm lịch học tập tương ứng với lớp tín chỉ của mình.

-         Tiết: thể hiện tiết bắt đầu và kết thúc mỗi buổi. VD: 1-5 là bắt đầu học từ tiết 1 đến hết tiết 5; 12-14 là bắt đầu học từ tiết 12 đến hết tiết 14.

-         Tên học phần: là tên từng học phần học tập của các ngành.

-         Thứ: là ngày học tương ứng với từng học phần trong tuần.

-         Từ/đến: Ngày đầu tuần và ngày cuối tuần của tuần tương ứng

-         Tại mỗi tuần học theo hàng dọc thể hiện hội trường học tập và số tiết học của từng ngày tương ứng với mỗi học phần. VD: E102/ 1-5 có nghĩa học tại hội trường E102 từ tiết 1 đến hết tiết 5.

Ví dụ cụ thể :Với lịch trên, được hiểu rằng: Lớp học phần TCC1-1 dành cho sinh viên các lớp tín chỉ 01, 02, 03, 04 học học phần Toán cao cấp 1 vào thứ 6 hàng tuần từ tiết 1 đến hết tiết 5 tại hội trường E102 từ tuần 1 đến hết tuần 9 (14/10/2013 đến 15/12/2013). (Lịch cụ thể tương ứng theo từng tuần)

Tin khác

Số người truy cập: 27421662

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.