Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các phòng-P. Đào tạo

Lịch thi lại tốt nghiệp các lớp đại học - Đ5, liên thông từ CĐ lên ĐH - LCĐ5, liên thông từ TC lên CĐ - LTC7, liên thông từ TC lên ĐH - LTĐ4
(19/09/2013)

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

SỐ:     1598   /LT-ĐHLĐXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  19  tháng  9   năm 2013

LỊCH THI LẠI TỐT NGHIỆP

CÁC LỚP ĐẠI HỌC - Đ5, LIÊN THÔNG TỪ CĐ LÊN ĐH - LCĐ5,

LIÊN THÔNG TỪ TC LÊN CĐ - LTC7, LIÊN THÔNG TỪ TC LÊN ĐH - LTĐ4

          Kính gửi:   -  Các đơn vị  trong trường

                             -  Các lớp Đ5, LCĐ5, LTC7, LTĐ4

TT

Ngày thi

Giờ thi

Lớp

Môn thi

Số lượng

Ghi chú

1.                    

05/10/2013

Thứ 7

7h30

Đ5QL1-9

Những NLCB của CNMLN - P2

 

 

2.                    

Đ5.KT1-8

Những NLCB của CNMLN - P2

 

 

3.                    

Đ5.CT1

Những NLCB của CNMLN - P1

 

 

4.                    

Đ5.BH1-4

Những NLCB của CNMLN - P2

 

 

5.                    

LCĐ5.QL1-4

Tổ chức - Định mức lao động

 

 

6.                    

LCĐ5.KT1-5

Tài chính - tiền tệ +

Kế toán hành chính sự nghiệp

 

 

7.                    

LCĐ5.CT1,2

An sinh xã hội

 

 

8.                    

LCĐ5.BH1,2

Kinh tế đầu tư +

Tài chính bảo hiểm

 

 

9.                    

LTC7.QL1

Những nguyên lý CB của CNMLN

 

 

10.                

LTC7.KT1,2

Những nguyên lý CB của CNMLN

 

 

11.                

LTĐ4.QL1

Những nguyên lý CB của CNMLN

 

 

12.                

LTĐ4.KT1

Những nguyên lý CB của CNMLN

 

 

13.                

13h30

Đ5QL1-9

Dân số - Nguồn nhân lực

 

 

14.                

Đ5.KT1-8

Nguyên lý kế toán +

Quản trị tài chính doanh nghiệp

 

 

15.                

Đ5.CT1

Tâm lý học xã hội +

Kỹ năng giao tiếp

 

 

16.                

Đ5.BH1-4

Tài chính bảo hiểm +

Kinh tế đầu tư

 

 

17.                

LCĐ5.QL1-4

Quản trị nhân lực 1+2

 

 

18.                

LCĐ5.KT1-5

Kế toán tài chính 1 +

Kế toán quản trị

 

 

19.                

LCĐ5.CT1,2

Công tác xã hội

 

 

20.                

LCĐ5.BH1,2

Lý thuyết Bảo hiểm xã hội +

Nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội +

Bảo hiểm hưu trí

 

 

21.                

LTC7.QL1

Dân số - Nguồn nhân lực

 

 

22.                

LTC7.KT1,2

Quản trị tài chính DN +

Quản trị tài chính ĐVHCSN

 

 

23.                

LTĐ4.QL1

Dân số - Nguồn nhân lực

 

 

24.                

LTĐ4.KT1

Nguyên lý kế toán + Tài chính - Tiền tệ

 

 

25.                

06/10/2013

Chủ nhật

7h30

Đ5QL1-9

Quản trị nhân lực 1+2

 

 

26.                

Đ5.KT1-8

Kế toán tài chính 1+

Kế toán quản trị

 

 

27.                

Đ5.CT1

Công tác xã hội

 

 

28.                

Đ5.BH1-4

Lý thuyết Bảo hiểm xã hội +

Nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội +

Bảo hiểm hưu trí

 

 

29.                

LTC7.QL1

Tiền lương tiền công - Kế hoạch nhân lực

 

 

30.                

LTC7.KT1,2

Kế toán tài chính +

Kế toán quản trị

 

 

31.                

LTĐ4.QL1

Quản trị nhân lực I + II

 

 

32.                

LTĐ4.KT1

Kế toán tài chính +

Kế toán quản trị

 

 

 

 

Chi chú:   - Sinh viên đăng ký thi lại tốt nghiệp (chậm nhất là 15h30 ngày 03/10/2013) trực tiếp tại Phòng Đào tạo.

                 - Khi dự thi sinh viên bắt buộc phải mang thẻ sinh viên.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi (để t/h)

- Phòng Thanh tra (để ph/h kiểm tra)

- Lưu phòng ĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

P. TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

ThS. Lục Mạnh Hiển

 

 

Tin khác

Số người truy cập: 20779096

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.