Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thông tin tuyển sinh-SAU ĐẠI HỌC

Nhận xét luận văn thạc sĩ
(12/08/2013)

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ

 

 

Họ và tên học viên: ......................................................................................................................................

Đề tài luận văn:.............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Chuyên ngành: .............................................................................................................................................

Giáo viên hướng dẫn: ..................................................................................................................................

Đơn vị công tác: ..........................................................................................................................................

Ý KIẾN NHẬN XÉT

Về nội dung & đánh giá thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu của học viên:

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Ý kiến kết luận (đồng ý cho phép học viên sinh hoạt khoa học):

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

                                                           

 

 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2013.       

                      GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

                            

                                                                                                                                                                  

                                    

Tin khác

Số người truy cập: 28800275

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.