Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các khoa-K. Sau đại học

Thông báo Về quy trình và thủ tục đăng ký học ôn và học bổ sung kiến thức
(15/04/2013)

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CAO HỌC

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày     tháng 4 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Về quy trình và thủ tục đăng ký học ôn và học bổ sung kiến thức

 
 
 

 

 

Hội đồng tuyển sinh cao học thông báo về quy trình và thủ tục đăng ký học ôn và học bổ sung kiến thức trong tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2013 như sau:

I. Đối với thí sinh đăng ký học ôn thi

Bước 1: Thí sinh khoanh tròn môn cần đăng ký ôn thi vào phiếu đăng ký học ôn thi có trong hồ sơ dự thi cao học và ký, ghi rõ họ tên vào phiếu đăng ký ôn thi.

Bước 2: Thí sinh trình phiếu đăng ký học ôn và nộp tiền đăng ký ôn thi tại phòng Kế toán - Tài vụ, phòng 102, tầng 1 nhà A.

Bước 3: Thí sinh Nộp phiếu đăng ký ôn thi, bản photo phiếu thu tiền ôn thi cho khoa Sau đại học tại phòng 504, tầng 5, nhà A, nhận thẻ ôn thi và thời khóa biểu ôn thi.

II. Đối với thí sinh đăng ký học bổ sung kiến thức

Bước 1: Thí sinh cần mang bảng điểm đại học đến khoa Sau đại học để đăng ký môn học bổ sung kiến thức cho phù hợp.

Bước 2: Cán bộ khoa Sau đại học trên cơ sở bảng điểm đại học của thí sinh, khoanh tròn các môn cần bổ sung kiến thức vào phiếu đăng ký học và yêu cầu thí sinh ký, ghi rõ họ tên trên phiếu đăng ký học bổ sung kiến thức.

Bước 3: Thí sinh trình phiếu đăng ký học bổ sung kiến thức và nộp tiền đăng ký học bổ sung kiến thức tại phòng Kế toán - Tài vụ, phòng 102, tầng 1 nhà A.

Bước 4: Thí sinh Nộp phiếu đăng ký bổ sung kiến thức, bản photo phiếu thu tiền bổ sung kiến thức cho khoa Sau đại học tại phòng 504, tầng 5, nhà A và nhận thời khóa biểu học bổ sung kiến thức.

                                                                              

                                                                 TM. HỘI ĐỒNG

                                                   ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

 

 

 

                                                   TS. Doãn Thị Mai Hương

Tin khác

Số người truy cập: 28005684

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.