Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các phòng-Phòng KT & ĐBCL

Thông báo về việc tổ chức thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên
(22/10/2012)

     

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22  tháng 10 năm 2012

  

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thực hiện lấy ý kiến phản hồi

từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

 Căn cứ vào Công văn số 2754/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 20/5/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên; Chỉ thị số 6036/CT-BGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm 2012 – 2013; nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, Nhà trường thông báo việc tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên như sau:

1. Mục tiêu:

- Thực hiện Quy chế dân chủ trong Nhà trường; nâng cao trách nhiệm của đội ngũ giảng viên trong hoạt động giảng dạy; giúp giảng viên điều chỉnh hoạt động giảng dạy của mình tốt hơn; giúp cán bộ quản lý có thêm cơ sở để nhận xét, đánh giá giảng viên;

- Tăng cường tinh thần trách nhiệm của học sinh, sinh viên (HSSV); tạo điều kiện để HSSV được phản ánh tâm tư, nguyện vọng; được thể hiện chính kiến về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

- Từng bước tạo lập và xây dựng cơ sở dữ liệu để đánh giá chất lượng đào tạo của nhà trường nói chung và của từng hoạt động giảng dạy, học tập cũng những các hoạt động phục vụ khác nói riêng.

2. Yêu cầu:

- HSSV phản ảnh hoạt động giảng dạy của giảng viên phải khách quan, công bằng, trung thực và có thái độ đúng mực trong việc cung cấp thông tin.

- Đảm bảo truyền thống tôn sư trọng đạo và những giá trị đạo đức, văn hoá tốt đẹp của dân tộc; nội dung, công cụ, kết quả xử lý thông tin phản hồi từ HSSV phải phản ánh đầy đủ, khách quan về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

3. Nội dung, đối tượng, phạm vi và công cụ đánh giá:

3.1. Nội dung

   Ý kiến phản hồi của HSSV về hoạt động của giảng viên tập trung vào những nội dung chính sau:

- Thực hiện quy chế giảng dạy của giảng viên

- Phương pháp giảng dạy của giảng viên

- Nội dung giảng dạy của giảng viên

- Tác phong sư phạm của giảng viên

3.2. Đối tượng

- Đối tượng giảng viên: Theo sự chỉ đạo của Ban giám hiệu; số lượng 30 giảng viên

- Đối tượng sinh viên: Sinh viên của các khóa chuẩn bị thi hết học phần (học được ít nhất 75% nội dung môn học) của hệ Cao đẳng, Đại học chính quy và Cao đẳng nghề.

3.3. Phạm vi

Số phiếu hỏi cần chuẩn bị tối thiểu 3000 phiếu (dự kiến 100 phiếu/giảng viên)

3.4. Công cụ đánh giá:

   Việc thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ HSSV đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên được thực hiện bằng Phiếu câu hỏi lấy ý kiến phản hồi từ HSSV.

4. Tổ chức thực hiện:

4.1. Nguồn lực con người:

   - Phòng Khảo thí và ĐBCL

   4.2. Tổ chức

Theo “Phiếu hỏi lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên”

 

STT

ĐƠN VỊ GIẢNG DẠY CÓ GIẢNG VIÊN LẤY Ý KIẾN

SỐ LƯỢNG GV LẤY Ý KIẾN

GHI CHÚ

1

Khoa Bảo hiểm

3

 

2

Khoa Công tác xã hội

3

3

Khoa Kế toán

4

4

Khoa Lý luận chính trị

3

5

Khoa Ngoại ngữ

3

6

Khoa Quản lý lao động

3

7

Khoa Quản trị kinh doanh

3

8

Bộ môn Luật

2

9

Bộ môn Thống kê

2

10

Bộ môn tin học

2

11

Bộ môn toán

2

 

 

Cộng

30

3000 phiếu hỏi

 Thời gian thực hiện: Từ 28/9/2012  tới 28/11/2012

                                                                                   PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCL

                                               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

   

                                                 LƯƠNG VĂN HÙNG


Số người truy cập: 20746085

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.