Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các khoa-K. Lý luận chính trị

Giới thiệu chung về khoa Lý luận chính trị
(11/09/2012)

 

 KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

 

Văn phòng Khoa: P304 Nhà A              Điện thoại: 04.355.662.28

Ban chủ nhiệm Khoa:

- Trưởng Khoa: Th.s Nguyễn Thị Giáng Hương

- Phó trưởng Khoa: Th.s Đông Thị Hồng, Th.s Đào Mai Phước

Giới thiệu: 

Trải qua quá trình hình thành và phát triển, những tổ chức tiền thân của  Khoa Lý luận Chính trị đã được hình thành với nhiều tên gọi khác nhau cùng với sự ra đời, xây dựng và phát triển của trường Đại học Lao động – Xã hội.

Tháng 01/1997, Trường được nâng cấp lên thành trường Cao đẳng Lao động - Xã hội, Ban Giám hiệu có quyết định tách bộ phận giảng dạy các môn lý luận chính trị thành Bộ môn Mác - Lênin. Các môn học do Bộ môn đảm nhiệm gồm có: Triết học Mác - Lênin, Kinh tế Chính trị Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng, chính trị.

Đến năm học 2003 - 2004, Bộ môn Mác - Lênin đảm nhận giảng dạy thêm môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Năm 2005, Khoa Lý luận Chính trị được thành lập theo Quyết định số 640/QĐ-ĐHLĐXH  ngày 7 tháng 7 năm 2009 trên cơ sở Bộ môn Mác - Lênin thuộc Trường Đại học Lao động - Xã hội. Từ năm học 2005 - 2006 Khoa đã có nhiệm vụ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp lý luận chính trị cuối khoá cho sinh viên các hệ đào tạo vào Trường từ năm 2002 theo quyết định của Bộ giáo dục và đào tạo.

Hiện tại, đội ngũ cán bộ giảng viên của Khoa gồm: 18 cán bộ, giảng viên, giảng viên kiêm chức, trong đó có 3 NCS, 11 Ths, 4 GVC, 3 giảng viên đang học cao học, 1 giáo vụ.

Chức năng nhiệm vụ

Khoa có nhiệm vụ giúp Hiệu trưởng quản lý chương trình, kế hoạch giảng dạy, kế hoạch kiểm tra, thi các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh cho tất cả các bậc học và các loại hình đào tạo theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài ra, Khoa còn có nhiệm vụ tham gia vào công tác giáo dục, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách  pháp luật của Nhà nước; giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng sống cho học sinh, sinh viên góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giáo dục toàn diện của Nhà trường.

Kết quả đạt được

·        Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Khoa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Nhà trường giao: tuyên truyền Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng thế giới quan, nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa phương pháp luận khoa học cho học sinh, sinh viên.

·        Khoa Lý luận Chính trị đã tổ chức thành công: nhiều hội thảo chuyên môn; hơn hai chục báo cáo khoa học cấp khoa, trường được đánh giá cao; hàng trăm bài báo nghiên cứu của giảng viên được đăng trên các báo, tạp chí, tập san chuyên ngành có uy tín ở trong nước.

·        Trong hai năm từ năm 2008 đến 2010, Khoa đã tổ chức thành công hai cuộc thi lớn cấp Trường: “Hội thi Olympic các môn Khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh”, năm 2008; “Cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các danh nhân văn hóa Hà Nội”, năm 2010

·        Khoa được Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Đảng ủy, Hiệu trưởng, Công đoàn Trường nhiều lần trao tặng Bằng khen, giấy khen ghi nhận có thành tích xuất sắc trong quá trình hoạt động.

Định hướng phát triển

·        Trong thời gian tới Khoa sẽ phấn đấu có 100% giảng viên có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Trong đó phấn đấu có 10 NCS và tiến sĩ, 6 giảng viên chính.

·        Khoa sẽ đảm nhiệm giảng dạy thêm hai môn học mới: Logic học và phương pháp luận nghiên cứu khoa học.

·        Khoa đang triển khai xây dựng: Bộ câu hỏi trắc nghiệm và tự luận cho các bộ môn; Sách tham khảo và chuyên khảo cho Trường và ngành.

·        Khoa sẽ tạo điều kiện giúp giảng viên học tập nâng cao trình độ để  sẵn sàng nhận nhiệm vụ tham gia giảng dạy các môn của khoa trong chương trình đào tạo sau đại học theo sự phân công của lãnh đạo nhà trường.

·        Khoa chủ trương đẩy mạnh hơn nữa hoạt động NCKH theo hướng: Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên thông qua việc đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập và thi theo phương châm lấy người học làm trung tâm và sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

 

Tin khác

Số người truy cập: 20451140

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.