Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các khoa-K. Ngoại ngữ

Giới thiệu chung về khoa Ngoại ngữ
(11/09/2012)

       I.                  Giới thiệu chung

Khoa Ngoại ngữ thuộc trường Đại học Lao động Xã hội được thành lập theo Quyết định số 985/QĐ-ĐHLĐXH ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Hiệu trưởng trường Đại học Lao động – Xã hội, trên cơ sở Bộ môn Ngoại ngữ thuộc trường Đại học Lao động – Xã hội. Tuy là một đơn vị mới được thành lập, song khoa đã có một lịch sử phát triển lâu dài và bền vững, gắn liền với sự phát triển về giáo dục và đào tạo của nhà trường.

II.               Chức năng

Khoa Ngoại ngữ là một đơn vị thuộc trường Đại học Lao động – Xã hội có chức năng quản lý hành chính về đào tạo các môn học thuộc Khoa quản lý, nghiên cứu khoa học theo kế hoạch được giao. Quản lý cơ sở vật chất trong khoa.

III.           Nhiệm vụ

-         Xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và tổ chức quá trình đào tạo, tổ chức các hoạt động giáo dục khác theo chương trình kế hoạch chung của nhà trường.

-         Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác Quốc tế nhằm nâng cao năng lực giảng dạy cho đội ngũ giảng viên trong khoa.

-         Quản lý giảng viên trong khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

-         Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

-         Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao.

-         Tổ chức các phong trào thi đua trong giảng dạy, học tập và các hoạt động khác trong phạm vi khoa.

-         Tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ giảng viên, tổ chức đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ trong khoa.

IV.            Các hoạt động tiêu biểu

V.               Kết quả, thành tích nổi bật:

-         Trong những năm qua, cùng với các đơn vị khác trong trường, khoa đã tham gia giảng dạy các học phần như sau:

-         Ngoại ngữ cơ bản: 8 đơn vị học trình chia 2 kỳ

-         Ngoại ngữ chuyên ngành: 8 đơn vị học trình chia 2 kỳ

Với số lượng giảng viên trong khoa hiện nay là 30 giảng viên và 2 giáo vụ khoa. Hàng năm Khoa Ngoại ngữ đã hoàn thành một khối lượng giờ giảng lớn từ 21.000 – 22.000 giờ giảng một năm trong toàn khoa ở tất cả các hệ đào tạo: đại học chính quy, Cao đẳng chính quy, Trung học chuyên nghiệp, Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, từ Trung cấp lên Cao đẳng, từ Trung học lên Đại học, hệ đào tạo vừa học vừa làm, Liên kết đào tạo.

-         Hợp tác với tổ chức Trao đổi nguồn nhân lực Quốc tế (REI) thành lập câu Lạc bộ tiếng anh nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên và sinh viên trong giao tiếp tiếng anh thông qua đó đã thúc đẩy phong trào học tập tiếng anh trong sinh viên ngày càng phát triển.

-         Chủ trì và tổ chức biên soạn nhiều giáo trình, bài giảng và tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy như: giáo trình Ngoại ngữ chuyên ngành Lao động – Xã hội, bài giảng ngoại ngữ chuyên ngành dành cho hệ Liên thông, bộ bài tập tham khảo…

 


Số người truy cập: 20781494

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.