Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các phòng-P. Kế toán - tài vụ

Giới thiệu về Phòng Kế toán - Tài vụ
(21/08/2012)

PHÒNG KẾ TOÁN TÀI VỤ

 

* Giới thiệu:

Thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý tài chính, Phòng Kế toán-Tài vụ đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, quản lý tài chính hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thu chi ngày càng cao của Nhà trường. Mọi thông tin liên hệ xin gửi về email: phongkttv.ldxh@gmail.com

* Chức năng:

Giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý toàn bộ tài chính, tài sản của nhà trường theo đúng quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật về đảm bảo an toàn, tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính, tài sản được giao.

* Nhiệm vụ:

- Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm, ngắn hạn và dài hạn.

- Lập dự toán hàng năm, chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch ngân sách trình Bộ duyệt

- Thực hiện quản lý thu, chi các nguồn kinh phí, phân bổ dự toán theo các mục thu chi đảm bảo nhu cầu về kinh phí.

- Hướng dẫn và thực hiện thẩm tra quyết toán tài chính, kiểm tra định kỳ và đột xuất tình hình tài chính của các đơn vị trực thuộc Trường.

- Thực hiện chi tiêu theo quy chế chi tiêu nội bộ, chủ động đề xuất điều chỉnh bổ sung các định mức tiêu chuẩn trong quy chế cho phù hợp với hiện hành và nguồn thu tài chính hàng năm.

- Phối hợp, quản lý theo dõi toàn bộ tài sản như mua sắm, sử dụng, kiểm kê, thanh lý…

- Thực hiện lập, gửi và bảo vệ quyết toán tài chính hàng quý, năm với Bộ theo đúng Luật Ngân sách và các quy định khác của Bộ.

- Cung cấp đầy đủ, kịp thời số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan đến quản lý tài chính của Nhà trường theo yêu cầu của Ban Giám hiệu, của Bộ và các cơ quan chức năng như Thanh tra, Kiểm toán…

- Lưu giữ chứng từ, sổ sách và tài liệu kế toán theo đúng quy định của Luật Kế toán.

 * Cơ cấu tổ chức:

Biên chế thực hiện gồm 09 người phân công như sau:

- Trưởng phòng: Vũ Văn Thoại

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Huệ

- Phó Trưởng phòng: Đỗ Thị Thanh Hoa

- Các chuyên viên:

               + Nguyễn Đắc Mạnh

               + Phan Thị Hoài

               + Nguyễn Thị Hoa

               + Lê Thị Thu Lý

               + Trần Thị Tố Uyên

               + Bùi Thị Thúy Hoàn

* Trình độ chuyên môn: 100% đại học.

Trong đó có: 01 nghiên cứu sinh, 03 thạc sỹ, 02 đang học cao học.

* Công tác khác:

01 đồng chí là Chủ tịch Công đoàn Trường, 01 là Bí thư Đoàn Trường, 02 Đảng ủy viên, 04 Giảng viên kiêm chức.

* Thành tích 5 năm gấn đây:

Tập thể: 4 năm tập thể lao động xuất sắc.

Tin khác

Số người truy cập: 15077311

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.