Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Lịch công tác-THÔNG BÁO ĐỘT XUẤT

Thông báo điều chuyển lịch bế giảng khóa học cho các lớp Cao đẳng khóa 13
(17/08/2012)

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI

 
 
 


                 Số:  178  /TB- ĐHLĐXH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 


Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2012

 THÔNG BÁO

V/v: Điều chuyển lịch bế giảng khóa học cho các lớp Cao đẳng khóa 13

 

 Kính gửi:        - Các đơn vị trong trường

-  Các lớp Cao đẳng khóa 13

Thực hiện qui định mới của Nhà trường về việc tổ chức thi, chấm thi và công bố kết quả thi tốt nghiệp, Phòng Đào tạo thông báo điều chuyển lịch bế giảng khóa học cho các lớp Cao đẳng khóa 13 cụ thể như sau:

·        Thời gian bế giảng, trao bằng tốt nghiệp:

7h30 ngày 25/8/2012 (Thứ 7)

·        Địa điểm:

Hội trường E701 – Trường Đại học Lao động – Xã hội (số 43 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).

 

Nơi nhận:

- BGH

- Các đơn vị trong trường

- Các lớp CĐK 13

- Lưu ĐT.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

P.TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

Ths. Lục Mạnh Hiển 

 

 

 

 

                                                                  


Số người truy cập: 15500970

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.