Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các bộ môn-BM Toán

Giới thiệu chung về Bộ môn Toán
(26/04/2012)

Ngày 06/09/2006, Bộ môn Toán của Trường Đại học Lao động - Xã hội được thành lập theo quyết định số 597/QĐ-ĐHLĐXH trên cơ sở nhân sự được tách từ Bộ môn Toán - Tin. Sau khi được thành lập, Bộ môn Toán liên tục có sự bổ sung nhân lực với các giảng viên có năng lực đã có bằng thạc sỹ, tiến sỹ đang giảng dạy từ các trường khác chuyển về.

Bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy các môn Toán Cao cấp; Xác suất thống kê; Kinh tế lượng cho sinh viên Đại học chính quy, cao đẳng chính quy và Toán kinh tế cho sinh viên cao đẳng nghề kế toán. Bên cạnh công tác giảng dạy, Bộ môn Toán  còn thường xuyên tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học kết hợp với các đơn vị trong và ngoài trường.

Các môn học của bộ môn được giảng dạy cho sinh viên của các khoa trong trường nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức toán cao cấp cơ bản làm cơ sở cho việc tiếp thu kiến thức khoa học chuyên ngành

 

Lãnh đạo Bộ môn Toán:

 

- Trưởng Bộ môn: Th.s Nguyễn Thị Thu Hương

- Phó trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Thị Nga

- Phó trưởng bộ môn: Th.s Trần Thị Phong Thanh

 

Các giáo trình đã biên soạn:

1. Giáo trình Toán Cao cấp

- Chủ biên: Th.s Nguyễn Thị Sơn

- Thành viên tham gia: Th.s Đào Huy Toan, Th.s Lê Thị Thùy Chinh

 

2. Giáo trình Xác suất Thống kê:

- Chủ biên: Th.s Nguyễn Thị Thu Hương

- Thành viên tham gia: Th.s Trần Thị Phong Thanh

 

3. Bài tập Toán Cao cấp:

- Chủ biên: Th.s Nguyễn Thị Sơn

- Thành viên tham gia: T.s Nguyễn Thị Nga, Th.s Lê Thị Thùy Chinh, Th.s Nguyễn Thị Thu Hương, Th.s Phạm Thị Ninh, Th.s Đào Huy Toan.

 

4. Bài tập Xác suất Thống kê

- Chủ biên: Th.s Trần Thị Phong Thanh

- Thành viên tham gia: T.s Nguyễn Thị Nga, Th.s Phạm Thị Tuyết Nhung

 

5. Giáo trình Toán Kinh tế

- Chủ biên: Th.s Bùi Tiến Dũng

- Thành viên tham gia: Th.s Ngô Thị Mai

 

6. Ứng dụng phần mềm Maple trong Toán cao cấp

- Chủ biên: TS. Nguyễn Thị Nga

- Thành viên tham gia: Th.s Bùi Tiến Dũng

 

7. Ứng dụng phần mềm Excel trong giải Xác suất Thống kê, sử dụng máy tính bấm tay trong giải bài tập Toán cao cấp

- Chủ biên: Th.s Nguyễn Thị Thu Hương

- Thành viên tham gia: Th.s Phạm Thị Tuyết Nhung, Th.s Trần Thị Phong Thanh

 

Hiện nay, Bộ môn Toán đang biên soạn bài giảng Kinh tế lượng và hướng dẫn thực hành kinh tế lượng. Với các tài liệu này giúp sinh viên có công cụ tốt hơn trong học tập nghiên cứu các môn học của bộ môn.

 

Cán bộ giảng dạy:

Bộ môn hiện tại có 11 cán bộ giảng viên, giảng viên gồm 01 Tiến sỹ, 8 Thạc sỹ, 2 Cử nhân, trong đó 4 giảng viên đang làm nghiên cứu sinh.

 

- Th.s Nguyễn Thị Thu Hương - Trưởng Bộ môn

- TS. Nguyễn Thị Nga - Phó trưởng Bộ môn

- Th.s Trần Thị Phong Thanh - Phó trưởng bộ môn

- Th.s Nguyễn Thị Sơn

- Th.s Phạm Thị Tuyết Nhung

- Th.s Phạm Thị Ninh

- Th.s Đào Huy Toan

- Th.s Ngô Thị Mai

- Th.s Lê Thị Thùy Chinh

- CN Nguyễn Thị Nga

- CN Cao Anh Tuấn

 

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Toán Trường Đại học Lao động - Xã hội. số 43 Trần Duy Hưng

Điện thoại: 043.5566.226

 

Tin khác

Số người truy cập: 28246950

Trường đại học lao động xã hội

43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - ĐT :043.5564584 - Fax:043.5564584 In trang này

Giấy phép thiết lập Website trên Internet số 348/GP-BC ngày 23/11/2006 của Cục Báo Chí - Bộ Văn Hóa - Thông Tin.